Архив на категория: Лидерство и хваление

ВОДАЧИ и СТРЕС

Болшинството водачи днес не познават разликата между ПРОБЛЕМ и ФАКТ. Проблемите са онези неща които можем да поправим. Проблемът може да бъде разрешен. Фактите са онези неща които не можем да поправим по никакъв начин и най-доброто решение е просто да не се притесняваме за тях. Естествено, разумно е да инвестираме усилия и време само в онези неща, които можем да поправим. Псалм 23 ни напомня за това което в нашия човешки контрол и онова, което сам Бог контролират. Това разделя фактите от проблемите. Затова и Псалм 23 дефинира Бог като наше:

 1. Притежание (ст. 1)
 2. Снабдяване (ст. 1)
 3. Мир (ст. 2)
 4. Прошка (ст. 3)
 5. Партньор (ст. 4)
 6. Подготовка (ст. 5)
 7. Хваление (ст. 5)
 8. Рай (ст. 6)

Лидерът като Пастир

Няма друг псалм, който да е получил толкова възхищения като Псалм 23. Той разказва не само за Божият характер, но и за Бог като лидер. Давид описва Бог като Пастир виждайки го като свой личен лидер. Старият и Новият завет използват думата Пастир за да опишат водачество и лидерство. Терминът комуникира любов, интимност и духовна грижа, който богоподобния лидер изразява. Този процес включва жезъл (поправление) и тояга (наставление). Псалм 23 описва Пастирят на пастирите, който има следните функции:

 1. Снабдява (ст. 1)
 2. Дава почивка (ст. 2)
 3. Предава увереност (ст. 3)
 4. Подновява и възтановява (ст. 3)
 5. Води и напътства (ст. 3)
 6. Защитава (ст. 4)
 7. Коригира и успокоява (ст. 4)
 8. Храни и помазва (ст. 5)
 9. Обича (ст. 6)
 10. Снабдява постоянно обиталище (ст. 6)

(НЕ) САМО ЗА ХВАЛИТЕЛИ

Данаил Танев: Идеята на събирането

Данаил Танев: Как да пишем и превеждаме текстове за песни

Данаил Танев: Практични съвети за водене на хваление

Данаил Танев: Свобода и импровизация по време на хваление

Данаил Танев: Целта на групата за хваление

Дискусия – 1

Дискусия за идеята на събирането

Дискусия – 2

Страцимир Димитров: Аранжименти

Страцимир Димитров: Как се изгражда и ръководи хвалебна група

Цветомир Генчев: Как се изгражда и ръководи хвалебна група