Плодът на Божието помазание

Плодът на Божието помазание

Псалом 89:19-29 Всички лидери се нуждаят от Божието помазание. Те имат нужда да бъдат укрепени от Божията ръка и да изявяват тази подкрепа като водят по начини по-превъзходни от това което биха могли да направят по човешки. Бог обещава следните неща на лидерите, които търсят и чакат Неговото помазание: 1. Божията помощ (ст. 19) 2. […]

Read More
Прибежище за лидери

Прибежище за лидери

Псалм 91:1-16 Вероятно най-успокояващия текст в Библията е Псалм 91, който описва сигурността на вярващия във верността на Бога. Обещанията, описани тук, са и за лидерите: 1. Обещанието за Божието присъствие (Псалм 91:1-2) означава за лидера, че не е нужно да е самотен на върха. 2. Обещанието за Божията протекция (Псалм 91:3-4) означава за лидера, че […]

Read More