Архив на категория: Лидерство в Притчи

Взаимоотношения: Когато хората се уважават, взаимоотношенията се възстановяват

Притчи 27:1-21

Всеки умен лидер разбира, че най-ценния ресурс на една организация са хората. Следователно, уменията на хората вътре в организацията са най-важния атрибут на самия лидера.

Този текст от книгата Притчи ни учи, че ако хората са уважавани и се уважават, взаимоотношенията се възстановяват. Той представя няколко фундаментални принципа във взаимоотношенията за лидери:

1. Не се хвали (Притчи 27:1-2): Истинските лидери знаят добре, че собственото себепредставяне не допринася до нищо добро.
2. Не завиждай (Притчи 27:4): Лидерите, чийто единствена мотивация е да са като другите или повече от другите, саботират сами себе си.
3. Бъди откровен (Притчи 27:5-6): Истинските лидери не се страхуват от конфронтация, а говорят истината с любов.
4. Не забравяй корените си (Притчи 27:8): Истинско разбиране за значението на междупоколенственото наследство е огромна сила.
5. Стой близо (Притчи 27:9-10): Способните лидери работят върху поддържане на взаимоотношенията и посрещането на нужди.
6. Прибави стойност (Притчи 27:17): Лидерите с видение, изграждат онези с които контактуват.
7. Не се подавай на ласкателство (Притчи 27:21): Стой в смирение или ще последва наказание.

Законът на интуицията: Мъдростта е нужна

Притчи 8:15-16

Лидерството започва с нашите мисли, дори преди да започнем да действаме. Когато умът и отношението ни са правилни, ние позиционираме себе си да водим добре. Мъдростта желае да е приятел на всеки лидер, защото мъдрите лидери притежават умение за разпознаване на взаимоотношения, омраза към това което е грешно и влияние.

Законът на влиянието: Лидерите насърчават или обезсърчават

Притчи 29:2-18

Хората отразяват своите лидери. Не можем да очакваме последователите да надрастат лидерите си, както не можем да очакваме, че последователите ще станат фундаментално противоположни на своите лидери. Хората чувстват привличане към лидери, които са като тях самите и са отражение на онези, които ги водят. Ето какво Притчи гл. 29 ни казва за добрите и лошите лидери:

1. Отношение (ст. 2): когато добри лидери са на власт, хората се радват, а когато лоши лидери са на власт, хората въздишат
2. Стабилност (ст. 4): когато морални лидери са на власт, те градят справедливост, а когато компрометирани лидер са на власт, те разрушават
3. Състрадание (ст. 7): Добрите лидери се грижат за бедните, а лошите не се грижат за никого
4. Честност (ст. 12): Когато лидерите обръщат внимание на лъжи, техните екипи започват да се водят от същите заблуди
5. Видение (ст. 18): Солидното видение обединява хората в една посока, а там където няма видение царува хаос.

Ефективното лидерство кани партньорства

Притчи 13:20

Всеки един от нас става като онези с които партнира. Успешният лидер избира партньори, които придават стойност на това което прави. Едно истински успешно партньорство води до позитивен резултат и за двете страни.