Архив на категория: Лидерство в Марко

Видението: Исус основа Своето видение на Своите морални ценности

Марко 8:31-33

Докато Петър се грижеше за спокойствието на своя Цар, Исус търсеше подход към царството. Това ни учи, че всеки лидера трябва:

(1) да гради видението на базата на своите лични морални принципи;

(2) да коригира другите, когато се отклоняват от видението

(3) да помага на участниците в екипа да изостави личните цели за да постигнат своето видение;

(4) да плати цената за постигане на тяхното видение.

От грижа към предаване

Марко 8:1-21

Процесът на създаването на библейско лидерство се състои в (1) съпричастност към израстващия лидер, (2) изграждане на основа и (3) пълно предаване. Исус моделира този процес за втори път като нахрани множествата (Марко 8:1-9) учейки ги, че Бог може да снабди храна. По-сериозният урок дойде по-късно, когато учениците разпознаха, че Исус бе извършил чудото за да им покаже, че Бог може да снабди всяка тяхна нужда (Марко 8:17-21). Исус ги предупреди за опасността от фарисейския квас, който може да промени тяхното отношение и перспектива в служението (Марко 8:14-15).

Исус не просто нахрани множествата – Той проведе курс на обучение по Библейско лидерство, карайки израстващите лидери да мислят за проблемите извън техния житейски контекст. По този начин от консуматори, учениците се превърнаха в участници в процеса на лидерско изграждане:

(1) Като Пастир, Той посрещна насъщната им нужда от храна;

(2) Като Учител, Той го обучи да служат като им предостави възможност за това

(3) Като Градител, Той ги екипира с нужните умения да водят други, като им предостави лично предизвикателсво.