Архив на категория: Лидерство в Еремия

Комуникация: Еремия използва словесни образи

Еремия 43:8-13

Еремия водеше Израел най вече чрез дарбата на слово. Той комуникираше своето водителство чрез дарбите на пророчество, поучение и насърчение. Използвайки тези дарби, Еремия успяваше да комуникира това, което бе приел от Бога.

Книгата на пророк Еремия съдържа 12 постоянни метафори (словесни картини), които той използва, за да комуникира Божията воля за божия народ. Ефективните лидери намират словесни аналогии, с които успешно предават на множеството видението, което са приели. Ето метафорите на Еремия:

1. Бадемовата клонка (Еремия 1:11-12)
2. Врящият котел (Еремия 1:13-19)
3. Изхабеният ленен пояс (Еремия 13:1-11)
4. Винените мехове (Еремия 13:12-14)
5. Сушата (Еремия 14:1-9)
6. Яребиците (Еремия 17:9-11)
7. Грънчарят и съдовете (Еремия 18:1-17)
8. Счупената стомна (Еремия 19:1-13)
9. Две кошници със смокини (Еремия 24:1-10)
10. Окови и хомот (Еремия 27:1-11)
11. Заповедта да купи нива (Еремия 32:6-25)
12. Притчата за камъните (Еремия 43:8-13)

Смяна на стражата: Когато лидерите трябва да бъдат сменени

Еремия 23:1-16

Бог не се двоуми да премахва непослушни и непродуктивни лидери. Еремия 23 ни дава характеристиките, които Бог търси в лидерите, както и това, което Го кара да ги замества с други. Еремия обобщава причините и обстоятелствата в този процес. Бог отстранява лидери, които:
1. Унищожават църквата, вместо да й помагат да се развива (Еремия 23:1)
2. Разделят църквата, вместо да я обединят в една обща кауза (Еремия 23:1)
3. Изоставят църквата в страх, вместо да поемат отговорността (Еремия 23:4)
4. Служат на себе си по нечестиви начини, вместо да застанат за истината (Еремия 23:10).
5. Лъжат, като че ли няма Бога (Еремия 23:11)
6. Заблуждават църквата, вместо да я водят към сигурност (Еремия 23:13)
7. Манипулират и дават път на злото, вместо да практикуват честност и интегритет (Еремия 23:14)
8. Дават на църквата фалшиви надежди, вместо да говорят истинно Божието Слово (Еремия 23:16).

В словото, което Еремия дава, Бог не просто заплашва, че ще отмахне злите лидери на църквата. Той дава обещание, че ще въздигне праведни лидери, за да заместят безчестните и изкуствените. В изпълнение на пророчеството на Еремия, праведното лидерство е не лидерството, което идва от хора, а което идва от Исус Христос.

Отговорност: успехът започва и завършва от лидера

Еремия (38:1-6)

Злоупотребата с власт се случва не само, когато лошите лидери действат себично, но и когато добрите лидери пренебрегват да направят това, което трябва. Цар Седекия делегира проблем, който само не можеше да разреши на друг, декларирайки своята безпомощност. Царят нямаше кураж да използва силата си, за да запази пророка.

Еремия от своя страна прие своята отговорност, за да изпълни това, което Бог му бе заповядал въпреки, че като цяло задачата съвсем не му харесваше. Той трябваше да пророкува за унищожението на собствения си народ от вавилонските нашественици, декларирайки Божия гняв над тях. Но Еремия не можеше да задържи думите на истината, горящи вътре в него. Да спре да говори би означавало компромис и неподчинение на Божията заповед. Той пое отговорност, вместо да търси популярност. Защото посланието, което бе получил от Бога, не бе послание на популярност. То бе послание на отговорност.

Законът на връзката: Лично смирение или безличен бунт

Еремия 52:1-11

Бог осъди Седекия, защото се разбунтува срещу вавилонския цар. Седекия забрави, че дори над вавилонския цар стои Един по-висок. Личното му непокорство доведе до падането на Ерусалим. Лидерите трябва да помнят, че са служители на хората, които Бог им е дал. Защото бунтът на лидерите, води до бунт на народа срещу Бога.

Еремия взема трудно решение

Еремия 42:1-43:13

Повечето лидери се стараят да избегнат времето, когато трябва да се правят трудни решения. Еремия трябваше да вземе такова решение, когато Израел отхвърли Божието решение за дилемата, в която се намираха. Еремия трябваше да им напомни за тяхното неподчинение и ясно да обясни последствията от техния избор (Еремия 42:19-22).

Много лидери са неуспешни, защото не умеят да вземат трудни решения. Ето няколко насоки при взимането на трудни решения:
1. Вземането на трудни решения трябва да бъде прието като задължително в процесите и динамиките на лидерство.
2. Задълбоченото изследване на проблема предхожда намирането на добро решение.
3. Поставяне на краен срок за достигане до решението.
4. Намиране на правилното време за прилагане на решението
5. Търсене на съвет от правилните хора.
6. Само решения, взети на базата на лични принципи и интегритет, устояват изпита на времето.
7. Изработване на стратегия (система) за правилно вземане на трудни решения.
8. Разбиране на емоционалния заряд при вземане на трудни решения.
9. Разпознаване на собствената роля и на Божията роля.
10. Молитва за разпознаване и решителност.