Архив на категория: Лидерство в Езекил

Бог е този, Който издига и сваля лидери

Езекил 30:20-26

Бог е този, Който издига и сваля лидери от техните позиции. Нашата задача е да сме покорни на Неговия избор. Лидерите често не разбират тази истина. Бог казва, че без значение дали лидерите са добри или лоши, ултимативно Той е Който ги поставя и Той е който ги сваля от поста.

Какъв лидер търси Бог?

Езекил 22:30

Този стих съдържа добро описание на това какъв лидер търси Бог. Във времето на Езекил, Бог потърси лидер със следните качества:

1. Човек: Бог търсеше един човек, една личност, не група от хора.
2. Между тях: Човек, който познаваше хората и разбираше тяхната култура.
3. Градител на стените: Работещ и знаещ как да гради.
4. Застанал в пролома: Мост в пропастта между хората и Бога.
5. Заради земята: Носещ товар и видение за мястото и хората между където живее.