Лидерски форум
Currently Browsing: Десетилетие на съдба

СЕЕНЕ и ЖЪНЕНЕ

Митове за успешната Църква

1. Размерът на бюджета е най-важен:
Не преди много време един проповедник ми сподели: „Дай ми само два милиона и ще направя такава църква, че ум да ти зайде.” В миналото, такива фрази се чуваха най-вече сред малцинствените църкви, и то най-вече където водачите им не се свенят да предложат последователи си за църковно-сградов фонд или предизборна кампания – кое дойде по-напред. Но днес проповедниците с видение за милиони (и то не души, и не дори левове, а в зелено и евро, ако може и без данък) съвсем не са малко и те не се свенят да го споделят на всеослушание. Как ли се връзва един такъв мит с думите на апостола: „Аз нямам злато, нито пък сребро…”

2.Членската маса има значение:
Мегацърквите не са феномен на постмодернизма. Църквите организирани около известни личности обаче са. За разлики от страни като Бразилия, Индия и Корея, където неимоверно голям брой хора посещават дадена църква, в България големите събрания се случват по два начина: (1) известна църква с утвърдено име като своя регистрирана марка се регистрира в нов град или село или (2) известен проповедник организира своя собствена църква. И в двата случая на водителството на Светия дух се отдава второстепенно значение.

3. Титлата на лидера показва успеха на Църквата:

Този мит е колкото пагубен, толкова и разпространен. Преди 20г., в България имаше само пастИри, презвитери и малко дякона. Скоро след Промените, на мода дойдоха пастОрите, а малко по-късно епископи, пророци, апостоли и т.н.. Първо само в София, но скоро и в много други градове и села. Единствената титла, незаета до момента, е „български папа” и то само от кумова срама, че все пак сме протестанти. Но много скоро на български трябва да излезе книга за „месианския комплекс” в съвременното харизматично движение, според който отявлени лидери се самопровъзгласяват за предтеча на Месия, а дори и Месия. И то най-вече след тяхно колосално пророчество или фундаментално доктринално отклонение.

4. Това че проповедникът е известен прави Църквата успешна:
Дори напротив, проповедниците които постоянно пътуват имат малки, дори слаби и доста нестабилни църкви, които се нуждаят най-вече от духовна грижа и пастирско присъствие. Не всеки може да бъде Райхард Бонке и въпреки, че много биха се опитали, в Българският контекст известността на проповедника означава единствено, че многобройните му изяви по света и у нас ограбват времето, което е нужно да се посвети на локалната църква за да бъде тя успешна и да расте. Защото за разлика от широко размерните телевизионни екрани, които мнозина са придобили, Църквата не може де бъде управлявана с дистанционно или по интернет.

The OUTSIDERS

5 принципи за разрешаване на конфликти в лидерството

При разрешаването на лидерски конфликти ние трябва първо да установим реда и последствията на Завета. Лидерите участващи в конфликта са братя и са в завет един с друг. Ние не можем да си позволим да “кипваме”, понеже това ще унищожи връзките на завета. Трябва постоянно да си напомняме, че ние трябва да спечелим брат си, дори и да изгубим спора (Матей 18:15). Би било напълно безсмислено да спечелим спора, но да изгубим брат си. Когато имаме Духа на живота, ние ще пазим заветните взаимоотношения. Целта на всички заветни взаимоотношения е да произведат Божествено потомство. Това, което е важно за заветното взаимоотношение не е зависимост, манипулация или контрол, a Божествено потомство и преуспяващо поколение.

Тъй като сме братя от един и същ Баща, ние трябва да подхождаме към нещата по по-различен начин. Заветът трябва да бъде почетен над конфликта. Понякога хората искат да спечелят спора и да докажат, че другият не е прав. Това отношение унищожава взаимоотношенията. Ние трябва да говорим истината в любов. Нашата способност да комуникираме без арогантност или гняв, ще предпази както нас, така и опонента ни. Любовта трябва винаги да бъде мотивация за говорене на истината. Някои хора говорят истината, за да осъждат. Други говорят истината, за да могат да манипулират в бъдеще. Ние като лидери трябва да бъдем научени да почитаме заветното взаимоотношение, каквото и да ни струва това.

Вторият принцип е, че всички конфликти трябва да бъдат разрешавани в правилния дух на простителност и благодат. Като старши лидери, ние знаем, че сме приели всичко от Бог и че имаме силна духовна позиция в Него, и затова можем да обичаме човека докрай, независимо от конфликта (Йоан 13:1-3), дори и неправилни духове да се проявяват чрез него.

Третият принцип в разрешаването на конфликти в лидерството е да предоставим на хората правото на избор. Хората, които са в конфликт, трябва да имат свободата да избират, така че да не се чувстват притиснати до стената. Ние не трябва да упражняваме натиск поради позицията си на власт, да даваме ултиматум на хората, или да ги заплашваме поради позицията си. Човек печели или губи в зависимост от решенията, които взема. Когато хората вземат определено решение, те ще трябва да се изправят лице в лице срещу последствията от избора си. Решенията, които вземат, ще изложат на явен показ сърцата и намеренията им. Когато блудният син помоли за наследството си, баща му го даде. Синът след това изнесе наследството извън дома и го пропиля чрез разпуснатия си живот. Конфликтите, които имаме помежду си, трябва най-вече да поставят натиск върху нас, да вземем Божествените и качествени решения.

Когато откажем правото на избор на хората, които са в конфликт с нас, ние вече освобождаваме наказание или осъждение. Всеки, който е в конфликт трябва да бъде способен да упражни волята си и да избере Божията воля за собствения си живот. Тази свобода на избор ще накара врагът да бяга от нас (Яков 4:7).

Четвъртият принцип при разрешаване на конфликти в лидерството е това, че желанието за придвижване на Царството трябва да бъде по-силно от нашите себични желания. Ние не искаме да даваме допълнителна възможност на врага да ни измами. Ханаанците и ферезейците, които също живяха там, можеха лесно да се възползват от конфликта между Авраам и Лот. Когато ние изберем да държим конфликта в пълно покорство на Божествената власт, врагът не може да го използва за своя полза. Конфликтът не може да излезе извън контрол, понеже ние пребъдваме в границите на Писанието, както и в границите на ценностите на Царството.

Всеки конфликт, който не е разрешен, има потенциала да спре устрема, на което и да е съживление. Апостол Павел помоли двете дами във Филипянската църква да се помирят и да живеят в мир една с друга (Филипяни 4:2,3).

Петият принцип при разрешаване на конфликти в лидерството е способността да отстояваме позицията си без компромис и без страх. Въпреки, че Авраам беше благосклонен към Лот, той не направи компромис със земята, която беше негово наследство. Той позволи на Лот да избере извън наследството му. Грешката, която много от нас правят, когато възникне конфликт в лидерството е, че предаваме наследството си и позволяваме на другите лидерите да правят каквото си искат. Те ще ни изгонят от нашето собствено наследство поради собствената ни готовност да правим компромис.

Ние не можем да преговаряме за нашето бъдеще, призив, съдба и наследство. Не можем да предадем Божиите цели за нашия живот, за да угодим на другите, поради конфликти, които са се случили.

Няма да има компромис с нашата съдба в това десетилетие. Няма да има преговори за нашето бъдеще. Ние можем да позволим компромиси извън главните ценности на Царството, но това, което е наша съдба, призив и наследство, ще останат непокътнати във всички наши разговори и дискусии.

Тези принципи ще ни държат в отношение на смирение, когато ние служим за разрешаване на конфликти в лидерството, преди те да излязат извън контрол и да попречат на придвижването на Божието Царство.

В това Десетилетие на Съдба опасностите на транзицията ще станат очевидни. Ние разгледахме всички главни опасности на този сезон. Бъдете нащрек и тичайте по такъв начин, че да спечелите. Удряйте по такъв начин, че да ударите врага си. Бог иска да ни даде мъдрост, така че акуратно да извършим Неговия план тук на земята и да прославим името на Господ Исус в живота си.

Бъдете благословени! Пригответе се да влезете в съдбата си!
Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

ОПАСНОСТТА ОТ НЕРАЗРЕШЕНИ КОНФЛИКТИ В ЛИДЕРСТВОТО

Във времена на транзиция, трябва да внимаваме и да се пазим от конфликти в лидерството. Всеки неразрешен лидерски конфликт може да направи така, че да пропуснем целта към нашата съдба. В това десетилетие ние трябва да получим мъдрост от Бог и да изградим умения и способност да разрешаваме човешките конфликти, особено сред лидерството.

“Кризата” на този милениум се вижда в кризите, възникващи сред лидерството. През 1970-те и 1980-те години нашите учители са ни поучавали как да управляваме времето и ресурсите си, но през 1990-те и този нов милениум те се фокусират върху по-деликатни теми, например как да ръководим хора.

Често слабото място на лидерството, когато трябва да се разреши даден конфликт, е липсата на Божествена мъдрост и стратегия. Те или се справят с конфликта твърде късно и вече всеки, който е въвлечен, е огорчен и наранен, или напълно отказват да се занимават със ситуацията, надявайки се тя да отшуми от само-себе си. Ние трябва да поемем отговорността да се справим с тези ситуации, така че врагът да няма място и възможност да унищожава Божието Царство (Битие 13:7).

Десетилетие на съдба
Д-р Джонатан Дейвид

« Previous Entries Next Entries »