8 причини които спират растежа на църквата

1. Липсва план за изграждане на нови лидери 2. Видението и мисията на църквата, както и разликата между двете, са все още неясни 3. Вината за неуспеха се прехвърля на външни хора и причини 4. Самата структура на църквата спира растежа 5. Градиш върху стара слава, която отдавна е отминала 6. Фокусът е върху дейности, […]

Read More

ДУХОВНИ СТРАТЕГИИ

Обществото в което живеем проектира принципи на демокрация, равенство, справедливост към всички. То регулира нашите представи за това как да бъдем приети в даден група от хора, как да работим заедно, как да живеем в мир. Всяко дете е учено да бъде добро отричайки онова поведение, което обществото характеризира като агресивно или нападателно. Но рано или […]

Read More

Изобличително слово от п-р Куличев по Казуса Еленков – Част 1

На 9-ти април, по време на първата среща на Национален Лидерски Форум в София, пастор Христо Куличев, един от малкото останали живи български пастори наистина минали през терора на комунистическия режим, направи няколко важни изявления, хвърлящи светлина върху Казуса Еленков и съмнителните и противоречиви разкази на еп. Еленков, видни от видео проповедите му в САЩ. […]

Read More

Протестантите в България 2011

На 21 юли 2011, Националният статистически институт пусна за медиите предварителните резултати от преброяването на България. Според тях: Българското население е намаляло с над 500 000 души Има значително понижаване на броя на българите (76%), които считат себе си за източно православни – най-ниска за цялата историческа статистика на България Около 10% се определят като […]

Read More