Смелост: Един човек, стоящ с Бога е непобедим

Еремия 15:15-12 Еремия помоли Бог да помни неговата позиция. Като лидер, той застана за истината без страх, тогава когато никой друг не посмя да застане заедно с него. В три кратки стиха, четем, че за да устои в борбата си Еремия бе: Пренебрегнат (ст. 15) Унижен (ст. 15) Самотен (ст. 17) Често обезкуражаван (ст. 18) […]

Read More

Какво става с лидерите, които заблуждават и нараняват

Какво става с лидерите, които заблуждават и нараняват Еремия 14:14-16 Група фалшиви пророци говореха за бъдещето, както правеше и Еремия. Те обаче, говореха позитивно и насърчително, пророкувайки точно обратното на товаq което пророкуваше той. Това се харесваше на хората, които чуваха това, което искаха да чуят. А Бог заповяда на Еремия да продължи да пророкува […]

Read More

Лененият пояс: Аналогия на лидерите, които искат да са полезни

Еремия 13:1-11 Бог инструктира Еремия да се облече в ленен пояс, който след време трябваше да го погребе. Какво точно се случи? Поясът, който беше полезен, изведнъж стана безполезен. Бог даде аналогия, от която народът да се поучи. Омърсената дреха представляваше народът на Израел, който преди време служеше и се покланяше на Бога, след което […]

Read More

Награди: Личният интегритет на лидера гарантира надежда

Еремия 29:11-14 Дори в най-тъмния час на историята на Израел, Бог ги увери, че ще ги благослови с просперитет и надежда за бъдещето. По същият начин, дори когато не виждаме моментални резултати, можем да сме сигурни, че Божият план носи благословение и сигурност. Плодът може да не дойде моментално, но ще дойде със сигурност. Защото […]

Read More

Видението: дадено от Бога или измислено от човек?

Еремия 23:13-40 Как разбираме дали едно видение е дадено от Бога или измислено от човек? Първо, то е винаги в синхрон с Божието слово, Божият характер и начините, по които Бог работи. Второ, то спомага за разпространението на Божието царство. Видението, което е дадено от Бога, благославя хората около нас. И не на последно място, […]

Read More