Верността води до повишение

Матей 25:22-23 “Приближи се и тоя, който бе получил двата таланта, и рече: Господарю, ти ми даде два таланта, ето, спечелих още два таланта. Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.”

Последния извод който искам да направяр на база на тази притча е, че верността води до повишение.

Двамата слуги които бяха “верни над малките неща” бяха повишени в царството на техния господар, когато той се върна от дългото си пътуване. Те се бяха справили добре с отговорностите си и като резултат им бяха дадени по-големи отговорности. Стих 23 казва, че те “влязоха в радостта на господаря си”. С други думи, техния господар беше щастлив от ръста на имота си и те получиха дял от този ръст.

Когато сме верни да използваме онова, което ни е дадено, ще ни бъде дадено още. Не се опитвайте да предизвикате или забързате процеса. Бог ще го направи. Когато се докажем верни в нашите отговорности днес, ще ни бъдат дадени по-големи отговорности утре.

Това малко прилича на младеж, който иска да заеме колата на баща си. Ако той не може да се грижи дори и за колелото на баща си, тогава няма начин да получи позволение да използва колата. Това отново ни връща към проблема с доверието – когато може да ви се вярва за малките неща, ще ви бъдат дадени отговорности за големите неща (Лука 16:10) В Божието царство е възможно малките неща да са нашите естествени отговорности, а може би големите неща са духовните отговорности. Не можете да очаквате Бог да ви даде отговорности в Неговото царство, ако не можете да се справите правилно с малките неща в ежедневния си живот.

Да бъдете верни не е нещо ограничено във времето. Пътуването на господаря беше ДЪЛГО. Ние трябва да решим да бъдем постоянно верни, без значение колко дълго трябва да чакаме за наградата. Когато нашата мотивация е основана на любовта към нашия господар, ние ще останем верни, но когато мотивацията ни е очакваната награда или повишение, ние няма да успеем. Моята вярност към съпругата ми е основана на любовта ми към нея и не е ограничена във времето – “докато смъртта ни раздели”.

И накрая, когато ние сме верни с неща притежание на някой друг – неговия имот, неговото семейство, неговата репутация, или неговите идеи – Бог ще благослови и увеличи онова, което принадлежи на нас самите.

Така че вземете решение днес да останете верни, без значение колко дълго трябва да чакате за “наградата” и направете Филипяни 3:13-14 вашата молитва днес: “…Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, – като забравям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.”

Не се дърпайте, когато става въпрос за верност към Бог – има велика награда!

People who read this article also liked:

[AuthorRecommendedPosts]

5 thoughts on “Верността води до повишение

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.