Етикет: преписи

Проблемите с различните преписи

Проблемите с различните преписи

В зависимост от вашите философски предположения, вие ще приемете различни убеждения относно дискусията за това, кой превод на Библията съдържа истинските думи на Бог. Обърнете внимание на няколко точки: Проблема за предаване на информацията на разбираем език В оригинал Библията беше написана на Еврейски и Гръцки. Това означава ли, че Бог изисква от всеки в света да научи гръцки и еврейски, за да може да разбере това, което Той казва? Това не изглежда логично за […]