Етикет: начин

Решаване на проблеми: Най-бързият начин за лидерство

Решаване на проблеми: Най-бързият начин за лидерство

Матей 15:29-30 Исус затвърди Своето влияние чрез разрешаване на проблема на гладните тълпи. 1. Той идентифицира проблема и информира Своя екип (ст. 32) 2. Той ги инструктира да намерят решение (ст. 33-34) 3. Той ги покани да участват в процеса за намиране на правилното решение (ст. 35-36) 4. Той ги включи в решението (ст. 35-38)