Категория: cat1

План за евангелизирането на България

    План за евангелизирането на България (според модела на Ранната Църква) Конспект   България е пост-комунистическа държава в източна Европа с население от осем милиона души. След като приема Християнството през 864г., България става православна държава. Почти 1200 години по-късно, според националните статистически изследвания, 90% от Българите твърдят, че са православни. На практика обаче, това твърдение е отчасти извинение за живот в грях, отчасти проява на инерционно мислене и наследена верската самоличност. Наред с […]

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА

КРАТКА ИСТОРИЯ НА МУЗИКАТА   Тъй като музиката играе много голяма роля в служението на Давид, необходимо е да се запознаем накратко с развитието на нейната история. Това е особено наложително поради факта, че църковната история ни разкрива различни степени на конфликт и противоречия по въпроса за мястото на музиката в Църквата. Много спорове са били водени, с течение на вековете, относно мястото на вокалната и инструменталната музика като част от църковния начин на поклонение. […]

Необикновените мечти

Необикновените мечти

Необикновените мечти 1. Необикновените мечти трябва да бъдат постоянно визирани в ума и сърцето – Авакум 2:2 Господ в отговор ми рече: Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици, за да може да се чете бърже. 2. Необикновените мечти изискват необикновено търпение – Авакум 2:3 Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, но бърза към изпълнението си, и няма да излъже. Ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, […]

20 Характеристики на Истинската Реформация

20 Характеристики на Истинската Реформация 1. Има цел, план, видение и стратегия 2. Приема Библията за единствено правило за живот 3. Разчита на свръхестествената намеса и ръководство на Бога 4. Набляга на спасението на човешки души 5. Набляга на единството на всички вярващи 6. Превъзмогва класови, идеологически, етнически, деноминационни и личностни статуси и разлики 7. Променя старите църковни структури и пара-църковни организации 8. Води до организиране и обгрижване на локални църкви 9. Разкрива мястото и […]

Следваща страница »