Категория: cat1

Юда

Jude

Време: 66 СХ.cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt}.cs53F207AF{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Microsoft Sans Serif;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;}.cs31AF52D0{text-align:left;text-indent:-18pt;margin:0pt 0pt 0pt 18pt}.cs116BBDE0{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Times New Roman;font-size:7pt;font-weight:normal;font-style:normal;}.cs419B124{color:#000000;background-color:transparent;font-family:Microsoft Sans Serif;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:italic;} Време: 66 СХ Автор: Юда Статистика: 25 стиха, 227 думи, 10 Гръцки думи използвани само от Юда в НЗ и LXX:аподиоризеин, деигма, епагугнизестаи, епафризеин, емсайиммоирос, пареисдуейн, спилас, фтинопвринос, фусикус   5 факта за Юда: 1.       Юда, Евр. смях, радост 2.       полубрат на Исус Христос (Мт. 13:55;Лк. 8:19) 3.       Отначало не вярва в Христос (Йн. 7:5) 4.       Става Христов ученик (ДА […]

Проблемите с различните преписи

Проблемите с различните преписи

В зависимост от вашите философски предположения, вие ще приемете различни убеждения относно дискусията за това, кой превод на Библията съдържа истинските думи на Бог. Обърнете внимание на няколко точки: Проблема за предаване на информацията на разбираем език В оригинал Библията беше написана на Еврейски и Гръцки. Това означава ли, че Бог изисква от всеки в света да научи гръцки и еврейски, за да може да разбере това, което Той казва? Това не изглежда логично за […]