Конфиденциалност

GDRP правила за употреба и конфиденциалност

Настоящата уеб страница (наричана от тук насетне „Уебстраницата”) е неформална и доброволна интернет платформа, а не юридическо лице. Като такава, Уебстраницата и нейните създатели и администратори не носят отговорност за инфорамция (вкл. текст, видео, илюстрации, звукозаписи, и др.) предоставени от трети лица, интернет платформи действащи като трети лица или анонимно публикувани информация, както и всички техни промени, ограничения, забрани и др., които не зависят от правилата на Уебстраницата. Използването на Уебстраниата от страна на потребителя става добровлно по взаимно съгласие както следва.

 1. Уебстраницата събира информация от неличен характер като ел. адрес, ел. поща и/или бисквитки (cookies) с цел предоставяне на пълната функционалност на сайта. Те могат да бъдат спрени по всяко време от потребителя чрез промени в настройките на използвания интернет браузър. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Използваните бисквитки могат да бъдат:
 1. Информация от личен характер, като име и/или имена, се събира с цел обратна връзка с подателя на информацията, който е и неин собственик посредством съответната услуга и платформата на Уебстраницата.
 2. Събраната информация не се споделя с трети лица или допълнителни услуги.
 3. Всяка информация от личен или неличен характер, която потребителя публикува използвайки Уебстраницата се предоставя доброволно за публично ползване и остава собственост на потребителя, за която същия носи отговорност.
 4. Информацията се съхранявана докато:
 1. Всички публикувани видео материали принадлежат на създателите им според действащото законодателство за авторското право по правилата на платформата YouTube съгласно GDPR тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg
 2. Новини по ел. поща чрез платформата MailChimp имат информационен характер и могат да бъдат спрени по всяко време чрез предоставения ел. адрес в долната част на полученото ел. съобщение съгласно GDPR тук: http://eepurl.com/c567FL
 3. Съобщения от платформата Библейски стих по SMS могат да бъдат спрени по всяко време чрез попълване на формата за отписване тук: http://sms.bibliata.com/
 4. Граватари могат да бъдат заявени, променяни и изтривани тук: https://automattic.com/privacy/
 5. Интернет реклами подлежат на следните правила за публикуване: https://policies.google.com/technologies/ads
 6. Всички дискусионни коментари принадлежат на създателите им, които носят отговорност за тяхното съдържанието.
 7. Потребител който е публикувал информация има право да поиска копие на публикуваното или да заяви молба за тяхното забравяне/изтриване. Заявлението за тези услуги трябва да бъде направена в писмена форма лично чрез специалната за целта форма тук:
 8. Заявлението се зачита в срок от 30 дни считано от датата в която заявителят докаже авторство на притежанието като посочи:
  • трите имена,
  • валидна ел. поща на която да се изпрати информацията,
  • валиден електронен интернет адрес (IP адрес),
  • и валидна идентификация.
  • Заявления за трети лица, анонимни (псевдонимни) заявления и заявления за анонимни (псевдонимни) материали не могат да бъдат уважени.

Форма за заявление:

Адрес: http://Lidersko.info

Администратор на информация: admin@bibliata.com

Съхранение и сигурност на информацията: ул. „Григорий Горбатенко“ 3, София 1784