Законът на утвърждаването

Законът на утвърждаването

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 12. Законът на утвърждаването: само лидери, които са сигурни в себе си, могат да дадат авторитет на хората, с които работят Йоан 13:1-20 Исус бе достатъчно сигурен в Себе си, за да измие нозете на учениците Лука 10:1-24 Исус даде Своята сила на 70те, за да могат да служат на други

Read More
Законът на утвърждаването

Законът на утвърждаването

Песен на песните 1:10-15 Лидерите, които са обичани и следвани, са лидерите, които изразяват своята висока оценка за работата на другите. Те живеят, утвърждавайки онези, с които работят. Песен на песните описва точно такъв лидер, който разпознава и идентифицира качествата на своите съработници и ги утвърждава. Любовта и загрижеността на лидера се изразяват не в […]

Read More