Законът на процеса

Законът на процеса

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 3. Законът на процеса: лидерството се развива ежедневно, не в един ден. Лука 2:52 Исус продължително растеше в мъдрост, ръст и благоволение Евреи 5:7-9 Въпреки, че бе Божи Син, Исус растеше и се учеше чрез страданието

Read More