ЦЕЛТА на ТВОЯ ЖИВОТ

Деяния 13:36-37 “ Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.” Не може да има по велико свидетелство на добре изживян живот от това свидетелство от “Деяния на апостолите”. Нашите дни са като […]

Read More
Законът на приоритетите

Законът на приоритетите

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 17. Законът на приоритетите: истинските лидери знаят, че не всяка активност води до резултат Марк 1:32-38 Исус служеше цяла нощ и след това продължи Лука 10:38-42 Исус промени списъка със задачите на Марта до най-ключови приоритети

Read More