Законът на победата

Законът на победата

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 15. Законът на победата: истинският лидер – винаги намиране на начин екипът да победи Матей 14:13-33 Исус намери начин да нахрани множествата и да спаси лодката на учениците в езерото Марк 16:1-20 Възкресението на ИСУС изненада всички и възстанови надеждата

Read More
Законът на приемането

Законът на приемането

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 14. Законът на приемането: хората приемат първо лидера, а после неговото видение Лука 5:3-11 Исус подготви екип от служители ПРЕДИ те да разбират напълно детайлите на Неговото видение Лука 9:57-62 Исус повика последователите си преди да знаеха Неговото видение

Read More