Законът на привличането

Законът на привличането

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 9. Законът на привличането: това, което си е това, което привличаш Марк 10:28-31 Петър напомни на Исус, че остави всичко, както сам Исус стори Йоан 17:13-21 Исус посочи еднаквите характеристики и единството на хората, които Бог му даде

Read More