Бог издига лидери за да коригират и насочват

Бог издига лидери за да коригират и насочват

Откровение 11:3-13 В Откровението Йоан описва двама свидетели които Бог издига като лидери по време на Голямата скръб. Тези водачи на последното време са описани така: 1. Дадена им е власт над хора и природа (ст. 3, 6) 2. Те говорят в защита на праведността (ст. 3) 3. Те носят товара за състоянието на света […]

Read More

Законът на навигацията: Исус знаеше пътя към бъдещето

Матей 24:1-44 Исус научи учениците си как да се подготвят за бъдещето и какво да очакват от него. Авторитетът на Исус бе потвърден от знанието Му за това което има да стане. Едни от най-завидните качества на успешните лидери е умението да предвидят и покажат бъдещето на онези, които ги следват, давайки сигурност, посока и […]

Read More
Законът на навигацията

Законът на навигацията

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 4. Законът на навигацията: всеки може да управлява кораб, но само лидерът може да начертае курса на плаване Матей 10:1-23 Исус даде абсолютно точни насоки, преди да изпрати учениците си Лука 14:25-35 Исус поучаваше принципите на планиране и пресмятане на наличните ресурси

Read More
Законът на навигацията: Ролята на молитвата и планирането

Законът на навигацията: Ролята на молитвата и планирането

Исая 37:1-37 Цар Езекия е пример за лидер, който прави всичко, което е по човешки възможно като уповава на Бога за успешен завършек. Бог направи това, което царят не успя да направи. В духовния живот има място както за молитва, така и за планиране. Да се използва само едно от двете би било наивно.

Read More