Законът на интуицията: Мъдростта е нужна

Законът на интуицията: Мъдростта е нужна

Притчи 8:15-16 Лидерството започва с нашите мисли, дори преди да започнем да действаме. Когато умът и отношението ни са правилни, ние позиционираме себе си да водим добре. Мъдростта желае да е приятел на всеки лидер, защото мъдрите лидери притежават умение за разпознаване на взаимоотношения, омраза към това което е грешно и влияние.

Read More
Законът на интуицията

Законът на интуицията

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 8. Законът на интуицията (усещането): лидерът анализира всичко от перспективата на лидер Матей 9:35-38 Исус видя множествата и разпозна как да ги достигне Лука 5:1-11 Исус видя лидерския потенциал на Петър преди самият Петър да го бе осъзнал

Read More