Законът на зачитането

Законът на зачитането

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 7. Законът на зачитането: хората естествено следват лидери, по-силни от самите тях. Лидерите следват БОГА – Псалом 23 – Господ е Пастир мой Матей 3:11-15 Йоан Кръстител зачете авторитета на Исус над НЕГОВОТО служение Матей 8:5-10 Центурионът (стотникът) потърси Исус, разпознавайки Неговата власт над ВСИЧКО (вкл. Римската войска)

Read More