Законът на жертвата

Законът на жертвата

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 18. Законът на жертвата: лидерът трябва да даде, за да расте Матей 20:20-28 Исус демонстрира, че който иска да е велик, трябва да  може да служи Йоан 10:10-18 Исус самоволно положи живота си за овцете

Read More

Законът на жертвата: Еремия даде всичко за да може да води

Еремия 1:18-19 Лидерите трябва да практикуват Закона за жертвата. За да растем, трябва да дадем. Повикът за лидерство е и повик за отговорност и саможертва. Възможността да практикуваме този закон е проверка на мотивацията на лидера. Тя е проверка на истинската причина, заради която един лидер иска да бъде лидер. Ето защо, истинската оценка за […]

Read More