Законът на Е. Ф. Хютон: Когато Данаил говори, хората слушат

Законът на Е. Ф. Хютон: Когато Данаил говори, хората слушат

Данаил 5:13-14 Законът на Е. Ф. Хютон гласи, че когато лидерите говорят, хората слушат. Истинските лидери се познават по това, че имат последователи. Данаил беше истински лидер, защото когато той говореше, всички слушаха. Този успеш се дължеше на следните 10 причини: 1. Взаимоотношения: Хората слушат ако знаят кого познаваме. Данаил имаше репутацията на един, който […]

Read More
Законът на Е. Ф. Хютън

Законът на Е. Ф. Хютън

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 5. Законът на Е. Ф. Хютън: когато истинският лидер говори, хората слушат Марк 1:21-28 Поучението на Исус (1) учудваше и (2) увещаваше хората Марк 11:15-46 Исус говори на среброобменителите, водачите и смокинята и те му се покоряваха

Read More