Законът на Голямото Мо

Законът на Голямото Мо

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 16. Законът на Голямото Мо (кратко от моментум): моментумът е най-добрият съюзник на лидера Марк 1:40-45 Вестта за Исус се разпространи толкова много, че Той не можеше дори да излезе на публично място, без тълпата да го заобиколи Йоан 12:9-19 След възкресението на Лазар, като че ли целият свят започна да […]

Read More