Законът на вътрешния кръг

Второзаконие 1:6-18 Хората, които са най-близо до нас, определят нивото на нашия успех. Мойесей научи този урок в пустинята, след което направи план за поставянето на верни, компетентни и богоугодни лидери до себе си. Когато служителите решат да станат лидери, те прекосяват една много важна граница. Тяхната ефективност вече не се определя от това, кой […]

Read More
Законът на вътрешния кръг

Законът на вътрешния кръг

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 11. Законът на вътрешния кръг: Потенциалът на лидера се определя от онези, които са най-близо до него Лука 9:1-10:42 Исус изпрати дванадесетте и 70-те, които УМНОЖИХА Неговото ВЪЗДЕЙСТВИЕ Йоан 17:1-26 Исус прекара нощта в молитва за онези, които бяха най-близо до Него

Read More