Законът на влиянието: Амос съди лидерите за злоупотреба с дадената им власт

Законът на влиянието: Амос съди лидерите за злоупотреба с дадената им власт

Амос 5: 7-17 Амос с право е наричан „гневния пророк”. Повечето от неговите думи записват разгорещени емоции. Той осъжда лидерите, които не отдават правото на народа. Амос 5: 7-17 съдържа плачът на пророка и повик за покаяние към онези които превръщат правосъдието в горчилка. Защото несправедливостта на лидерите се разпространява в обществото. Бог мрази несправедливостта, […]

Read More
Законът на влиянието

Законът на влиянието

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 2. Законът на влиянието: истинското лидерство се измерва във влияние. Матей 4:18-20 Повикът на Исус бе достатъчен, за да повлияе на учениците да оставят всичко и да го последват Йоан 11:47-48 Фарисеите се страхуваха от влиянието на Исус

Read More