Архив за етитет: Учението

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 6)

1. Гледай никой да не те заблуди, (да се отклониш) от тоя път на учението, защото без Бога те учи.

2. Прочее, ако можеш да носиш цялото иго Господне, ще бъдеш съвършен. Ако пък не можеш, прави това, което можеш.

3. По отношение на храната, понеси, което можеш да носиш, но особено се пази от идоложертвена (храна), защото е служение на мъртви богове.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 5)

1. Пътят пък на смъртта е тоя. Преди всичко, той е  лукав и пълен с проклятия: убийства, прелюбодейства, похоти, блудства, кражби, идолослужения, магии, врачувания, грабежи, лъжесвидетелства, лицемерие, двоедушие, коварства, гордост, злина, дързост, користолюбие, сквернословие, завист, нахалство, високомерие, надменност.

2. (Ония, които вървят по тоя път са:) гонители на добрите, мразят истината, обичат лъжата, не признават възмезди за правдата, не се прилепват нито към добро, нито към справедлив съд, будни са не за добро, а за зло. Кротост и търпение са далеч от тях, обичат суетните неща, бягат след въздаяния, над беден не се смиляват, не съжаляват измъчения,  не признават Оногова, Който ги е сътворил, убийци са на чада, разорители на Божието творение, отвръщат се от нуждаещия се (човек), измъчват потиснатия, на богаташа са помагачи, на бедните са незаконни съдници.. Пълни са с грехове! Дано, чада, се опазите от всички тия (пороци).

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 4)

1. Чадо мое, спомняй си денем  и нощем за оногова, който ти възвестява словото Божие и го почитай като Господа. Защото отдето се възвестява господството там е Господ.

2. Всеки ден търси светиите, за да се освежиш от думите им.

3. Не прави раздор, но примирявай враждуващите. Съди справедливо, а не по лицето, когато изобличаваш за прегрешения.

4. Не се двоуми дали ще бъде или не.

5. Не бъди човек, който протяга ръцете, за да взема, а щом е за даване ги свива.

6. Ако имаш (нещо придобито) чрез собствените си ръце, дай откуп за греховете си.

7. Не се колебай да даваш, но и като даваш не роптай; защото ще узнаеш, кой е добрият Мъздовъздавател.

8. Не се отвръщай от оня, който е в нужда, а всичко имай общо с брата си и не казвай, че е твое. Защото ако в  нетленното (т.е. в светото причастие) сте общници, колко повече (трябва да сте общници) в тленните неща.

9. Не вдигай ръката си от сина си или от дъщеря си, но от младостта им ги учи на страх от Бога.

10.  Когато си гневен не давай заповед на слугата или на слугинята си, които (като тебе) се надяват на същия Бог, за да не би да престанат да се боят от Бога, Който и на двама ви е Бог. Защото Той не идва да призове лицеприятно, но ония, които Духът е приготвил.

11. А вие, слуги, покорявайте се на господарите си в срам и страх, като на образ Божий.

12. Ненавиждай всяко лицемерие и всичко онова, което е неугодно на Бога.

13. Н изоставяй Господните заповеди, но пази, което си приел без да добавяш и без да отнемаш нищо (от него).

14. Изповядвай в църква простъпките си и не пристъпвай към молитва с лукава съвест.

15. Тоя е пътят на живота.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 3)

1. Чадо мое, отбягвай всяко лукавство и всичко, което е подобно на него.

2. Не бъди гневлив, защото гневът води към убийство, нито ревнивец, нито споролюбив, нито възпламенчив, защото от всички тези неща произлизат убийства.

3. Чадо мое, не бъде похотлив, защото похотливостта води към блудство. (Не бъде) нито срамнодумец, нито намигач, защото от всички тия неща произлизат прелюбодеяния.

4. Чадо мое, не гледай по летежа на птиците, защото това води към идолослужение, – не бъди нито заклевач, нито магьосник, нито пречиствач, нито имай желание да гледаш тия неща, защото от всички тия неща се поражда идолослужение.

5. Чадо мое, не ставай лъжец, защото лъжата води към кражба – нито сребролюбец, нито пустословец, защото от всички тия неща произлизат кражби.

6. Чадо мое, не бъди мърморещ, защото води към богохулство; – нито безочлив, нито зломисленик, защото от викни тия неща произлизат богохулства.

7. Бъди кротък, защото кротките ще наследят земята.

8. Бъди дълго търпелив, незлобив, спокоен, благ и всякога с трепет пази думите, които си чул.

9. Не се превъзнасяй и не допускай в душата си нахалство. Да не се прилепя душата ти към високомерни люде, но да се обръща към праведни и скромни.

10. Каквото ти се случи, приемай го като добро, кат знаеш, че без Бога нищо не става.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 2)

1. Втората пък заповед на учението (гласи):

2. Не убивай, не прелюбодействай, не обезчестявай дете, не блудствай, не кради, не прави магия, не бъркай магически отрови, не убивай заченато дете чрез помятане, нито родено убивай; не пожелавай неща, които принадлежат на твоя ближен.

3. Не престъпвай клетвата си, не лъжесвидетелствувай, не злослови, не злопаметствувай.

4. Не бъди двоедушен, нито двуезичен, защото двуезичието е уловка за смърт.

5. Думата ти нека не бъде лъжлива, нито пуста, но изпълнена с дела.

6. Не бъди алчен, нито грабител, нито лицемер, нито злонравен, нито надменен. Не взимай зло решение против своя ближен.

7. Не мрази никой човек. Едни обаче изобличавай, за други се моли, трети възлюби повече от душата си.