ЦЪРКОВНО ЛИДЕРСТВО 2009

1. Кризи в деноминациите породена от широк спектър фактори, вариращи от липсата на ефективен модел за обучаване на ново поколение църковни лидери до организирани държавни рестрикции срещу евангелските църкви. 2. 2009 е година на объркване в стратегиите на евангелските църкви, придружено от подобаваща девалвация във видението за евангелизиране, образование, мисии и единство. 3. Колебанието у […]

Read More