Архив за етитет: характеристики

Характеристики на новите църкви

Всяка година в България се основават по няколко нови харизматични църкви. Повечето от тях не просъществуват дълго, но затова пък включват подобен ред на богослужение:

– половин часово хваление водено от модерен рок-бенд
– видео проектор, озвучителна система и специално осветление
– детска програма в паралел на „църквата за възрастни”
– задължително дарение за покриване на сметки
– проповед между 40-60 мин. от добре облечен говорител
– заключителни обяви, свидетелства и песни

Неделната служба трае около 2ч., а в нередки случаи продължава в няколко сесии. Тъй като новооснованата църква няма своя сграда, се наема зала на цена между 100-400 лв. за богослужение (в зависимост от местоположението). Всяка служба е придружена е от доброволно пренасяне на техника и аксесоари.

Новите църкви се сформират около личността на своя водач, и живеят или умират в зависимост от неговия характер, етика и от умението да ангажира аудиторията със своята проповед. Този начин значително отдалечен от Новозаветния модел на колективно ръководство, което изгражда общества от вярващи, а не просто независими една от други конгрегации.

Средностатистически, една изградена църковна сграда е празна повече от 150ч. през седмицата и е полупразна в неделя. Ако по-малките църкви със сходни убеждения се обединят, това би довело значително намаляване на разходите по наемане на зали, техника и доброволци. Това от своя страна би дало повече време на водачите повече време с проблемите на хората, отколкото за подготвяне на следващата лекция или пренасяне.

Всяка година 1200 евангелски църкви в България изискват минимум 3ч. на ден или общо 12 млн. доброволни работни часа. Какво ли би станало ако вместо за преместване при подготовка на службата, това време бе използвано за молитва и изучаване на Божието слово?

Давид Моро

5 характеристики на църквите които не растат

Църквите, които не растат, имат 5 общи характеристики:
1. Липса на яснота за мисията на църквата и видение за бъдещето
2. Липса на стратегия за растеж на новоповярвалите в пълноценни Христови ученици
3. Комплексна и претоварена организационна структура
4. Максимална съсредоточеност върху нуждите вътре в църквата и никакво внимание върху обществото извън стените на църквата
5. Слабо лидерство най-вече от страна на водещия служител

10 характеристики на успешните лидери

1. Умението да се учат от себе си и от другите без значение на ситуацията
2. Смиреност, която вдъхновява хората около тях
3. Интегритет, честност и силен морален компас
4. Твърдост и издръжливост във време на криза
5. Знание за това как да се извърви дългото разстояние от голямото видение до най-малкия детайл
6. Любов, състрадание, чувствителност и разбиране
7. Уважение на човешкото достойнство и грижа за другите
8. Отговорност за своите постъпки
9. Думи, действия и чувства, която мотивира останалите отвъд границите на техните предубеждения
10. Умението да обновяват себе и всички около тях

Характеристики на Протестантите в съвременна България (2012)

Има ли човек свободна воля? (Съвместно проучване с http://lidersko.info/)

ДА (78%)

НЕ (22%)

Може ли човек да избере дали да бъде спасен или не?

ДА (75%)

НЕ (25%)

Задължително ли човек да приеме Исус Христос за личен спасител за да бъде спасен?

ДА (97%)

НЕ (3%)

Може ли човек да изгуби спасението? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (75%)

НЕ (25%)

Грях ли е употребата на алкохол? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (60%)

НЕ (40%)

Може ли човек да бъде спасен без да е кръстен със Святия Дух? (Съвместно проучване с http://pastir.org)

ДА (72%)

НЕ (28%)

Кръстени ли сте със Святия Дух?

ДА (63%)

НЕ (37%)

Спрели ли са да работят дарбите на Духа описани в Библията? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (10%)

НЕ (90%)

Има ли апостоли днес? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (64%)

НЕ (36%)

Посещавате ли църква поне веднъж седмично? (Съвместно проучване с http://lidersko.info)

ДА (73%)

НЕ (27%)

 Молите ли се ежедневно? (Съвместно проучване с http://molitvata.com)

ДА (88%)

НЕ (12%)

Четете ли Библията дневно? (Съвместно проучване с http://www.youversion.com/bg)

ДА (77%)

НЕ (23%)

Постите ли поне веднъж седмично? (Съвместно проучване с http://molitvata.com)

ДА (35%)

Не (65%)

Протестантите в съвременна България
През последните 15г. (от 1996), екипът на Bibliata.com анкетира и събира информация отнасяща се до състоянието и процесите в българското евангелско движение. В различните стадии на това изследване, са засегнати всички традиционни деноминации и множество новосъздадени евангелски и харизматични църкви и движения, както и множеството пара-църковни организации и представителства на религиозни формации като библейски издателства, студентски съюзи, младежки организации, фондации и асоциации. Части от това изследване са периодически представяни в българския печат и са често използвани в множество политически и религиозни анализи, като например международната организация за религиозни права и свободи ФОРУМ 18 и годишния доклад за религиозна свобода на Щатския департамент на САЩ. Настоящето издание е първото цялостно представяне на събраната статистическа информация, нейния подробен анализ и прогнози за бъдеще развитие. Надеждата на екипа на Bibliata.com, е че богатството на този ресурс ще бъде използвано не само като статистически еталон от наблюдателите на българското евангелско движение, но и за основа на нови по-подробни и цялостни анализи от онези, които имат интерес към същата изследователска материя. (Български евангелизъм 1996-2011)

5 характеристики на слабите лидери

1. Колебание, когато е нужно действие
2. Оплакване от недостатъчни ресурси
3. Отказ от поемане на отговорност
4. Злоупотреба с привилегията да си лидер
5. Действия на неподчинение