Архив за етитет: с

Смелост: Един човек, стоящ с Бога е непобедим

Еремия 15:15-12

Еремия помоли Бог да помни неговата позиция. Като лидер, той застана за истината без страх, тогава когато никой друг не посмя да застане заедно с него. В три кратки стиха, четем, че за да устои в борбата си Еремия бе:

 1. Пренебрегнат (ст. 15)
 2. Унижен (ст. 15)
 3. Самотен (ст. 17)
 4. Често обезкуражаван (ст. 18)
 5. Чувстващ се, като че ли Бог го е забравил (ст. 18)

Но в ст. 19-21 Бог снабди пророка със смелост като му даде:

 1. Картина на образа Си: Бог му позволи да види видение на Йехова
 2. Картина на народа: Бог потвърди видението на Еремия за това, че хората упорито се противяха на Бога
 3. Картина на победата: Бог припомни на пророка, че е по-велик от всяко обстоятелство

Какво става с лидерите, които заблуждават и нараняват

Какво става с лидерите, които заблуждават и нараняват

Еремия 14:14-16

Група фалшиви пророци говореха за бъдещето, както правеше и Еремия. Те обаче, говореха позитивно и насърчително, пророкувайки точно обратното на товаq което пророкуваше той. Това се харесваше на хората, които чуваха това, което искаха да чуят. А Бог заповяда на Еремия да продължи да пророкува истината. Сушата, гладът и меча, които фалшивите пророци отричаха, скоро щяха да ги погубят. Бог определя специално наказание за лидерите, които говорят без да са чули от Бога, казвайки това, което хората искат да чуят от тях. Между фалшивите пророци и Еремия имаше фрапираща разлика, както следва:

Фалшивите лидери:

 1. Говориха само това, което щеше да накара хората да се чувстват добре
 2. Бяха мотивирани от лична печалба и популярност сред народа
 3. Дадоха указания, свързани с временни удоволствия
 4. Изгубиха живота си заради това, което казаха.

Еремия:

 1. Говореше истината дори, когато тя болеше
 2. Постоянно проверяваше и изчистваше мотивацията си
 3. Даде указания за вечна надежда
 4. Бе защитен от Бога, Който доказа пророчествата, дадени чрез Еремия