Наследство в опасност

Наследство в опасност

Юда 3 Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж за винаги бе предадена на светиите. 2Тимотей 2:2 И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да […]

Read More

ОПАСНОСТ ОТ ОСКВЕРНЯВАНЕ НА ДУШАТА

В Битие 11:28, ние виждаме, че Аран (бележка на преводача: В Английската Библия името му е Харан) умря в присъствието на баща си Тара, в земята на рождението си – Ур Халдейски. Тара започна своето пътуване оттам, за да влезе в Ханаанската земя. Пътувайки към Ханаан, той дойде до едно място, което наименува с името […]

Read More