Архив за етитет: на

Успешният лидер уповава на Бога

Плач Еремиев 5:14-19

Успешният лидер уповава не на своята мъдрост, а на Бога. Еремия изповяда както греха на людете, така и това, че Бог царува вечно и ултимативно възстановява това, което е било изгубено. Лидерите действат според своя повик и дарби, но уповават на Бог да доведе видението до успешен край.

Видение без устояване е равно на провал

Примерите в Библията са толкова много. Каин, Самсон, Саул, богатият младеж, споменат в Евангелията. Всички те имаха видение. Всички те не успяха да устоят, а с тяхното падение бе изгубено и тяхното видение.

Много хора днес приемат видене от Бога и го пропагандират като свой мандат. Много хора успяват дори да реализират видението, да съградят, да създадат, да…
Но много малко успяват да устоят до край. А резултата, който не устои до край, не е истински резултат.

Лидерът, който приеме видение и го реализира, но не успее да го запази до край, не е истински лидер. Истинските лидери устоява до край, а с тях устоява и видението, което са реализирали.

Лененият пояс: Аналогия на лидерите, които искат да са полезни

Еремия 13:1-11

Бог инструктира Еремия да се облече в ленен пояс, който след време трябваше да го погребе. Какво точно се случи? Поясът, който беше полезен, изведнъж стана безполезен. Бог даде аналогия, от която народът да се поучи.

Омърсената дреха представляваше народът на Израел, който преди време служеше и се покланяше на Бога, след което стана безполезен чрез непокорството си. Лидерите трябва да дадат специално внимание на този духовен урок. Ето паралела между лидера и савана:

И двата са полезни когато са:
1. Разтегнати – длъжни сме да бъдем разтегнати и предизвикани.
2. Сигурни – нашата сигурност идва от нашата идентичност, която идва от Бога
3. Солидни – длъжни сме да се държим към солидни морални ценности.

И двата са безполезни когато са:
1. Омърсени – не е възможно да живеем в грях и апатия
2. Разделени – не можем да живеем отделени от другите в Тялото
3. Свити – Не сме полезни, когато мислим на парче и мечтаем само малки, наши си мечти.

Награди: Личният интегритет на лидера гарантира надежда

Еремия 29:11-14

Дори в най-тъмния час на историята на Израел, Бог ги увери, че ще ги благослови с просперитет и надежда за бъдещето. По същият начин, дори когато не виждаме моментални резултати, можем да сме сигурни, че Божият план носи благословение и сигурност. Плодът може да не дойде моментално, но ще дойде със сигурност. Защото Бог забавя, но не забравя.

Лидерът: пазител и водач на Божието стадо

Еремия 6:16-19

Еремия дава илюстрация на ролята на лидера като пазач на Божието стадо. Колкото е да е непривично за демократичния манталитет, библейската истината е, че Бог постава хора в различни позиции според своето намерение. В случая, Бог постави пазач над хората, който да затръби с тръба при случай на опасност и да служи като Божи глас.

Пазачът е безспорна метафора за лидерство. Той пази и води тези, над които е поставен. Той пази видението от всичко и всеки, който го заплашва и насърчава онези, които води да продължат по пътя към осъществяването му. Пазачът следи за всяка опасност, която може да навреди и оповестяват, когато има отклонение от видението. Само онези, които имат здрава морална основа и са предадени на видението, богато да бъдат истински негови пазители.

Еремия бе добър пазител на видението. Въпреки това, той никога не успя да убеди онези, над които беше поставен да се покаят от грешните си пътища и да последват видението от Бога с цяло сърце. Това е дилемата на всеки истински лидер: да постъпи по начина, който Бог заповядва или да постъпи по начина, който би донесъл най-много последователи.