7 разлики между естествения и свръхестествения лидер

Естествения лидер Свръхестествения лидер 1. Намира правилното извинение за всяка ситуация 1. Носи отговорност за себе си и за своя екип 2. Гледа назад към спомените на доброто минало 2. Гледа напред към видението на доброто бъдеще 3. Сравнява себе си с успехите на другите за да определи своите 3. Сравнява себе си с Божията […]

Read More
Какъв лидер търси Бог?

Какъв лидер търси Бог?

Езекил 22:30 Този стих съдържа добро описание на това какъв лидер търси Бог. Във времето на Езекил, Бог потърси лидер със следните качества: 1. Човек: Бог търсеше един човек, една личност, не група от хора. 2. Между тях: Човек, който познаваше хората и разбираше тяхната култура. 3. Градител на стените: Работещ и знаещ как да […]

Read More

Практическият лидер

Неемия 8:8 И Неемия и Ездра искаха да построят отново стената, за да символизира построяването на духовен живот. За това: „Четоха ясно от книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното” (Неемия 8:8). Тези лидери искаха народът да разбира и прилага това, което чуват.

Read More

Как си отива един истински лидер

1 Летописи 28:-29 За всеки лидер, колкото и да е успешен, идва време когато трябва да си отиде. Истинският лидер усеща това време и не му се противи. Напротив, истинският лидер използва това време, за да остави своето наследство за бъдещите поколения. Цар Давид бе такъв лидер. Той знаеше, че времето да си отиде е […]

Read More

Успешният лидер уповава на Бога

Плач Еремиев 5:14-19 Успешният лидер уповава не на своята мъдрост, а на Бога. Еремия изповяда както греха на людете, така и това, че Бог царува вечно и ултимативно възстановява това, което е било изгубено. Лидерите действат според своя повик и дарби, но уповават на Бог да доведе видението до успешен край.

Read More