Законът на здравата основа: Характерът на Исус

Законът на здравата основа: Характерът на Исус

Матей 22:15-46 Всеки път когато Исус се изправеше пред изпит на Своето лидерство, Той доказваше Своя интегритет като разрешаваше ситуацията експертно. 1. Фарисеите се опитаха да Го хванат в капана на данъчната дилема (Матей 22:15-22) – Трябваше ли евреите да плащат данък на Цезар? Всеки очакван отговор би го поставил в лоша позиция или спрямо […]

Read More
Видението: Исус основа Своето видение на Своите морални ценности

Видението: Исус основа Своето видение на Своите морални ценности

Марко 8:31-33 Докато Петър се грижеше за спокойствието на своя Цар, Исус търсеше подход към царството. Това ни учи, че всеки лидера трябва: (1) да гради видението на базата на своите лични морални принципи; (2) да коригира другите, когато се отклоняват от видението (3) да помага на участниците в екипа да изостави личните цели за […]

Read More