Архив за етитет: истина

Филмът НОЙ и Библейската истина

noah21[1]

Новата холивудската мегапродукция НОЙ ни кара да се замислим върху библейската истина за Ной и най-вече към това как пост-модерния медиен манталитет променя Словото на Бога – Библията. Ето няколко примера от филма:

1. В Библията не пише за големи скални чудовища по време на потопа
2. Не бе нужно Ной да отгатва Божия план защото Бог му каза директно какво ще се случи
3. Ной не е спирал никой – напротив приканва всички за спасение (вкл. животните)
4. И тримата сина на Ной (Хам, Сим и Яфет) бяха спасени заедно с жените си
5. Според Библия Ной е праведник и не се е опитвал да убива внуците си
6. По време на потопа при Ной не е имало пътници без билети
7. На Ной не заповядано да провежда изтребление на човечеството, а да предостави начин за спасение от потопа чрез вяра

Историята на Ной е прототип на Исус Христос, чрез който сам Бог днес предоставя спасение и вечен живот на целия свят. ТИ СПАСЕН(А) ЛИ СИ?

Говорейки трудната истина без компромиси

Еремия 8:1-13

Еремия получи трудна задача от Бога. Той трябваше да даде на хората послание, което съвсем не бе приятно. Бог му заповяда да обяви съд и унищожение върху Юда. Бог каза на пророка, че ще унищожи едно цяло грешно поколение, коравовратни люде, които се покланяха на бесовски идоли.

Бог търпеливо бе чакал покаянието на тези хора, предупреждавайки ги, че ще бъдат наказани за греха си. Въпреки това, те отказаха да се покорят на Бога. Техният грях бе толкова явен и безсрамен, че Бог каза на Еремия, че те дори не се изчервяват когато съгрешават (Еремия 8:12).

Еремия занесе посланието за Божието наказание с мъка в сърцето си. За него бе изключително трудно да пророкува, че времето на възмездието е дошло, знаейки че и Бог произнася присъдата с мъка в сърцето Си. Но греховете на хората бяха надминали Божието търпение, и пророкът трябваше да бъде покорен на Божия глас. Защото истинският лидер не се страхува да се противопостави на греха.

За Еремия не бе лесно да пророкува за Божият съд върху Юда. Както днес не е лесно да се говори на хората за греховете им. Но лидерството означава да се говори истината, без значение дали тя носи радост или болка. Ето защо, ефективността на църковния лидер зависи от умението му да изобличи греха и да призове грешника на покаяние.