Архив за етитет: България

Какви лидери са нужни на България?

Уроци от живота на Гидеон (Съдии 6:11-8:35)

Когато праведните са на власт, народът се радва; но когато нечестивият началства, народът въздиша. (Притчи 29:2 )

Всяка организация от хора има нужда от лидери. Няма ли лидери, организацията се разпада. Но дори, когато хората имат нужда от лидер, те винаги питат: „Защо да следвам именно теб?” Преди да следват видението, преди да признаят резултати, хората имат нужда да разпознаят лидера. Това е разликата между лидерите и хората, които просто вървят сами неизвестно накъде.

В България днес има много политически, икономически и дори духовни лидери, които никой не следва. Много вероятно е, скрити зад своето лично разбиране за прогрес, такива лидери да оценяват себе си като успели или постигнали нещо. Но оценка, базирана на икономически дивиденти, политическа позиция или чисто човешко чувство за победа е твърде временна и доста инфантилна. Ултимативният тест за лидерство не се е променил. Истинските лидери са лидери с истински последователи. Лидери без последователи не са лидери.

Библията осъзнава нуждата от разпознаване на лидера и многократно разказва историята на лидери, които хората следват не толкова заради видение, разбиране или умение, а заради самите тях. Ето седем характеристики описани в историята на Гидеон (Съдии 6:11-8:35), които хората търсят в лидера:

1. Призив: Няма по-силна мотивация за околните от това да видят лидер, който живее и ръководи с ясното съзнание, че е призован(а) именно за това време, за тези хора и за тази цел. Именно Божия призив в живота на Гидеон промени първо неговото лично отношение към Божията мисия за Израел, а след това и отношението на хората към него като лидер, който Бог издига. Без ясно разпознаване на призива, няма нито лидерство нито последователи.

2. Разбиране: Хората следват лидер, който разбира истинската ситуация, разпознава проблема, има мъдрост да го разреши и най-вече лидер, който усеща вътрешната нагласа и нужда на хората. В историята на Гидеон, Бог даде мъдрост, за да разбере слабостта на Медиамците и нуждата на Израел. Когато Гидеон повика хората на война, той вече знаеше, че победата е сигурна, защото имаше вътрешно разбиране за това какво и как е нужно да се направи. Това правило важи в политиката, в бизнеса и в църквата. Хората не разбират лидери, които не ги разбират и не се интересуват от лидери, които не се интересуват от тях.

3. Харизма: Хората следват лидери, които ги карат да се чувстват добре. В това няма нищо лошо. Още повече, че това е Библейски принцип, както псалмопевецът казва: „при тихи води ме завежда, освежава душата ми.” Истинското лидерство е успокоение за следващите. Когато Гидеон повика хората на битка с Гидеон, те се разбунтуваха, защото такъв призив съвсем не ги успокояваше. Но Гидеон показа важността на тяхното участие като им припомни, че бяха хванали водачите на Мидиам (Съдии 8:1-30). Призива да осъзнаят своята роля на историческата сцена, убеди хората да последват Гидеон.

4. Талант: Хората следват хора с таланти. Те искат да са близо до талантливи лидери и да се учат от тях на успех. Това може да се види във всяка организация. Талантът на Гидеон беше неговата сила, разпозната от изпратения до него ангел (Съдии 6:12, 14). Използвайки дадения му от Бога талант, Гидеон успя да води народа на Израел.

5. Умение: Съвсем естествено хората са привлечени от лидери, които могат да завършат започнатото. Никой не обича да се чувства не успял. Гидеон дори не помисли да присъедини Ефрем към начинанието си преди да беше доказал своето умение да завърши започнатото.

6. Комуникация: Лидерът, който не умее да комуникира с хората около себе си, е обречен да остане сам. Когото Гидеон говореше на хората, те го разбираха и следваха. Невъзможно е да се разбере и следва лидер, който не може да обясни своя призив, видение и стратегия.

7. Характер: Нужен е характер, за да се изгради и подържа доверие. Гидеон устоя, когато другите не успяха. Той показа решителност и кураж в контекста на заплахи и война. Но въпреки това, именно характера му доведе до лично падение и падението на цялата нация. Така както го следваха в битката, така Израел последва Гидеон в грехопадението и идолопоклонството. Защото, когато всички битки са спечелени и всички победи са извоювани, лидерите трябва да продължат да се борят срещу слабостите на своя характер. Изгубят ли тази битка, те губят всичко.

2 септември 1930: Дионисий Заплишни се връща в България

Zaplishniд-р Теол. Доний К. Донев

На 15 август 1930г., десетилетие след първото им мисионерско пътуване в България, сем. Заплишни са спонсорирани от Асамблеи на Бога в САЩ за нова мисия. Както десет години по-рано, пътуването им започва в Ню Йорк с парахода „Сатурн” и продължава 17 дни. Следва престой в Пирея където изчакват параход за Истанбул. От там с влак семейство Заплишни пристигат в родния на Олга Заплишна Бургас на 2 септември 1930г. Международните пътнически превози през България по т.нар. магистрална железопътна линия Виена – Будапеща – Белград – София – Истанбул съществуват от 1889г. И прехвърлянето от Истанбул с влак, а не по вода както се приема традиционно, е вероятно по същия маршрут, който използват при първото си пристигане с групата на Иван Воронаев през 1920г.

Докато за първото пътуване на Дионисий и Олга Заплишни до България знаем съвсем малко, то тяхната втора мисия десетилетие по-късно е подробно документирана. Затова спомага официалното ръкополагане на Дионисий Заплишни като служител на американските Асамблеи на Бога през 1926г., което става и главната причина за драстичната промяна в модела на тяхното мисионерско служение. Тази нова посветеност на „деноминационното дело” изисква подробни доклади на служението, редовно координиране с централата в Спрингфийлд и финансова отчетност не само към спонсориращата организация и към индивидуалните спонсори на второто мисионерско пътуване.

Според изпратените доклади, само два дни след пристигането на сем. Заплишни в Бургас, наскоро основания от п-р Николай Николов СЕПЦ прави годишно събор на 4-7 септември във Варна. Сем. Заплишни присъстват на събора и проведения на 8-13 септ. 1930г. библейски курс. В продължение на няколко дни п-р Николов, П. Рахнев и Заплишни поучават и проповядват по три пъти на ден събраните служители и гости.

Според Протоколната книга на Изпълнителната комисия при Общия съвет на Евангелските петдесятни църкви в България, общия септемврийски събор е в средата на общо седем тежки и отговорни събрания на комисията през 1930г. Първите няколко месеца от годината включват отделяне на групата на Иван Брошовски в Ямбол, дейността на новосъздадената в Чикаго Източноевропейска и Руска мисия с европейската й централа в Гданск и гостуването на директора мисията, Свенсон, в България. В същия период, СЕПЦ приет в структурата на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ). Събранията на комисията след общия събор през септември разглеждат новия Библейския институт в Гданск, посещението на А. Б. Линдгрен в България, предупреждения към църквите в Сливен, Пловдив и Варна и финансирането на фонд „Пътуващи работници”.

Несъмнено, дейността на комисията при СЕПЦ през 1930г. надминава като активност всички предни, а и доста от следващите години. Предвид заплануваното заминаване на Николай Николов, спешното преструктуриране на организацията в кратки срокове установява Заплишни като негов заместник в България.  Този етап в историята на СЕПЦ обобщава чисто организационната мисия на Николай Николов в България и причината на второто изпращане на Заплишни.

Вероятно имено по тези причини, това второ пътуване е подробно документирано в не само в автобиографията и служителско досие на Заплишни, а и в периодичната му кореспонденция му с различни американски издания, които излизат на английски и руски език. Тази отчетна форма на служение не остава незабелязана от старите петдесятни вярващи в България, които помнят един друг п-р Заплишни. За тях Дионисий и Олга са еталон за строга и безкомпромисна пуританска духовност върху която е положена основата на българското петдесятничество през 1920г.

Ivan Voronaev Bulgarian Jubilee Edition 2015
За поръчки: ИК „Игъл-2001“ тел. (086) 821 522

За това и бързо разставящи петдесятни общества в първото десетилетие на петдесятната история на България непреклонно отказват членство в СЕПЦ с думите на пророк Исая „Да не наречете съюз всичко, което тия люде наричат съюз, И да не се боите от това, от което те се боят, Нито да се плашите!” (Ис. 8:12). А опитите на Заплишни да ги въдвори в новата организацията са посрещнати с напомнянето на неговите собствени думи от първото му пътуване в България: „Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет!” (Гал. 1:8).

Век след тези събития, можем само да съжаляваме, че финансовите отчети на Воронаев, Заплишни и Николай Николов не са били публично оповестени в един по-ранен период. Както са например разходите на Асамблеи на Бога по спасяването на децата на Воронаеви от сталинова Русия. Тези финансови документи трасират едно друго измерение на служението в което духовност и посвещение, спонсорство и църковна политика, едни след други взимат превес в своята сложна и преплетена роля в изковаването на основите на ново организирания Съюз на евангелските петдесятни църкви в България. Дали тази църковна парадигма е била просто наследена от техните наследници, или успешно променена и реформирана, може единствено да покаже една нова и публична прозрачност във финансови отчети на деноминациите.

Непротивоконституционствувателствувайте: Общински наредби и православни (по)треби за религиозна свобода в България днес

OTKPADNATO OT Pastir.org

И така – доживяхме комунистите и агентите от ДС да пазят нашата вяра, нашия български мир, който те направиха всичко възможно да съсипят, който изнесоха за продан и посмешище на безродната робска сергия на болшевизма. Точно те днес да го определят, да своят пак жертвата си и да подреждат пантеона на нашите ценности, да водят литургията на нашия живот?! Да не бъде!
~Атанас Кръстев

Предлагат забрана за носенето на бурки в цяла България!

Медиапул: Пазарджик забрани бурките

В чл. 2 създава се нова точка : 7а (нов, решение №…… ) Забранява се: ”7а . Носенето на облекло, покриващо лицето при посещение в държавни и общински институции/обекти.”

Нюз.БГ: И Стара Загора забрани носенето на бурки

  • Забранява публичните религиозни прояви
  • Предвижда регистър на вероизповеданията
  • Забранява религиозна пропаганда по домове
  • Забранява религиозна агитация по улиците
  • Забранява рекламиране на „чудодейни“, „лечебни“, „целителни“
  • За нарушение налагат глоби от 5 хил. лв.

Общински съвет – Силистра ПРИЕ – Създава се нов чл. 14 а. Забранява се [http://obs-silistra.com/files/2016/Proekto-Naredbi/dokladna%20veroizpovedania.pdf]:
1.извършването на религиозната пропаганда на гражданите по домовете и жилищните сгради в режим на етажна собственост, без тяхно изрично предварително съгласие.
2. религиозна пропаганда по улиците на населените места в Община Силистра посредством раздаване на безплатни печатни материали – брошури, диплянки, листовки, книги и др.
3. извършването на каквато и да било религиозна пропаганда при провеждане на обществени мероприятия, празници, чествания и др.
4. религиозната пропаганда на открито, както и посредством използването на технически средства като мегафони, усилватели и др.

Дарик: Пловдив не забрани носенето на бурки

Стандарт: Община Сливен забранява бурките

Движението на каруци в град Сливен вече е забранено. Това стана с нова наредба за обществения ред, гласувана на сесия на Общинския съвет днес. Наредбата предвижда санкции за нарушителите от 50 до 1000 лв. при частни лица и от 100 до 10 000 лв. за юридически лица. Сред въведените забрани в новата наредба са още за облекло, закриващо лицето. Кметът на Сливен Стефан Радев коментира, че целта е да бъде повишено усещането за сигурност у гражданите и не става въпрос само за бурки и никаби, а изобщо за облекло, което закрива лицето и не позволява идентификация на човека.

24 Часа: В Бургас искат поименно местата за забрана на бурки

Дали това ще се случи ще e ясно след заседание на общинския съвет на 31 май

нБокс: И във Варна не искат бурки

В Хасково, Харманли, Шумен, Варна, Бургас, Благоевград предстои такива предложения да бъдат обсъдени от общинските съвети. На национално ниво също има предложение за въвеждане на забрана, като вътрешната парламентарна комисия прие единодушно с 12 гласа Закона за бурките на патриотите

Вести: Предлагат забрана за бурки и в София 

Пет общински съветници от ВМРО и „Атака“ в Столичен съвет гр. София: „чл.23а (1) Забранява се извършването на религиозна дейност на публична общинска собственост…“ Декларация-подписка от  правозащитни и верски организации срещу подобна инициатива ще бъде внесена в общинския съвет на Столична община до седмица.

РУСЕ НЮЗ: ВМРО в РУСЕ внася законопроект срещу носенето на бурки 

С 13 гласа „за“, депутатите от ГЕРБ, БСП, Реформаторския блок и Патриотичния фронт регионалната комисия единодушно подкрепиха проектозакона за носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето.

ДОЙЧЕ ВЕЛЕ: Забраната на бурките е законна

Около 11:30 часа на кръстовище в гр. Пазарджик по време на работа униформен автопатрул засякъл жена, носеща покриващо лицето й парче плат, с изключение на очите. С това тя нарушавала забраната за носене на такъв тип аксесоари на обществени места. Униформените незабавно извършили проверка и установили, че жената не носи в себе си и документи за самоличност. Тя е отведена в сградата на полицейския участък, където е изяснено, че е 30-годишна жителка на квартала. Съставени са и два акта за установяване на административни нарушения съгласно Наредбата за обществения ред в община Пазарджик и Закона за българските лични документи. За първо нарушение съветниците решиха санкцията да е строго фиксирана на 300 лева, а за всяко следващо – по 1000 лева. В конкретния случай провинилата се ще трябва да заплати общо 350 лева – 300 за покритото лице и 50 за неносене на документи за самоличност.

ДОЙЧЕ ВЕЛЕ: Бурката ли е проблемът?

Зад паравана на забраната на покривалата, ВМРО и/или ПФ навсякъде внасят и текстове, които се отнасят до свободата на религията. ~ Емил Коен

Впрочем желанията за строг държавен контрол върху религиозната дейност не се и крият от авторите на тези проектонаредби. Раздаването на литература трябвало да се ограничи, защото „до момента липсват ясни норми и правила какво е допустимо и какво не е допустимо и какъв е редът за осъществяване на религиозна дейност на публични места“. Аргументацията е банална и добре позната – трябва да има контрол върху религиите. А защо трябва да има такъв контрол, различен от този, който е установен за всякакъв вид други публични изяви? Ами … защото. И се оказва, само че измърморено под сурдинка, че религиите, с изключение на тази, която се харесва на „патриотите“, т.е. Източното православие, са „опасни“.

От другата страна на аргумента са: агресивната ислямизация на България и влиянието на западни демокрации които заедно с бурки и религиозната свобода, прокарват законодателство за еднополови бракове и трансполово ползуване на тоалетни…

Практиката на натиск за общински решения, които граничат с противоконституциоснователстване, много наподобява обширната инициатива предприета през 2008, печално останала в миналото като: Година на сектите в България и нескрито визира 15-те ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА в 15-те ГОДИНИ от ПРИЕМАНЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА (2001-2016)

burgas_300[1]varnaplovdiv[1]