Архив за етитет: Бога

На кафе с Бога

50days

Молитвен Нов Завет
Кликни върху корицата

[+] Вече има кафе „Реформация”
[+] Но няма реформация без молитва
[+] Днес, вместо с реформаторите иди на кафе с Бога
[+] Той може да реформира света и църквата започвайки от теб

2016

Успешният лидер уповава на Бога

Плач Еремиев 5:14-19

Успешният лидер уповава не на своята мъдрост, а на Бога. Еремия изповяда както греха на людете, така и това, че Бог царува вечно и ултимативно възстановява това, което е било изгубено. Лидерите действат според своя повик и дарби, но уповават на Бог да доведе видението до успешен край.

Смелост: Един човек, стоящ с Бога е непобедим

Еремия 15:15-12

Еремия помоли Бог да помни неговата позиция. Като лидер, той застана за истината без страх, тогава когато никой друг не посмя да застане заедно с него. В три кратки стиха, четем, че за да устои в борбата си Еремия бе:

  1. Пренебрегнат (ст. 15)
  2. Унижен (ст. 15)
  3. Самотен (ст. 17)
  4. Често обезкуражаван (ст. 18)
  5. Чувстващ се, като че ли Бог го е забравил (ст. 18)

Но в ст. 19-21 Бог снабди пророка със смелост като му даде:

  1. Картина на образа Си: Бог му позволи да види видение на Йехова
  2. Картина на народа: Бог потвърди видението на Еремия за това, че хората упорито се противяха на Бога
  3. Картина на победата: Бог припомни на пророка, че е по-велик от всяко обстоятелство

Видението: дадено от Бога или измислено от човек?

Еремия 23:13-40

Как разбираме дали едно видение е дадено от Бога или измислено от човек? Първо, то е винаги в синхрон с Божието слово, Божият характер и начините, по които Бог работи. Второ, то спомага за разпространението на Божието царство. Видението, което е дадено от Бога, благославя хората около нас. И не на последно място, то устоява тестът на времето.