Архив за етитет: без

Проверяват се всички за агентурно минало в ДС без съгласието им окончателно реши Парламента

churchДепутатите отхвърлиха контрапредложенията на БСП и Велизар Енчев

Предложението бе направено от народните представители Методи Андреев от ГЕРБ и Петър Славов и Мартин Димитров от РБ. „За“ тяхното предложение гласуваха 100 народни представители „против“ – 35 „въздържали се“ – 3

Парламентът реши да не се изисква допълнително съгласие от проверяваните лица за принадлежност към бившата Държавна сигурност. Това се случи след приемането на първо четене на промени в Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Депутатите разгледаха още два законопроекта за промени в този закон. Отхвърлено бе предложението, внесено от БСП. Те предлагаха отмяна на Закона за досиетата и закриване едноименната комисия, както и дейността, свързана с документите от техните архиви да се предоставя на архивна агенция, наречена Институт за национална памет и действаща на принципите на неутралитет и безпристрастност.

Подобно предложение бе направил и независимият депутат Велизар Енчев, но то също бе отхвърлено от мнозинството. В рамките на дебата председателят на ПГ на ГЕРБ и Вътрешна комисия Цветан Цветанов обясни, че Военна информация още не е предала всичките си информационни единици и попита министъра на отбраната, който е от РБ, защо това е така. Цветан Цветанов обяви, че благодарение на създаването и учредяването на ПП ГЕРБ и влизането ѝ във властта, 2009 година в изпълнителната власт и в законодателната власт, 2010 година са предадени всички информационни единици от Министерството на вътрешните работи в комисията по досиетата. Според колегата му Методи Андреев, който е и вносител на приетия законопроект, от БСП не искат отмяна на Закона за досиетата, а изваждането на жилото му. Народният представител от ПГ на АБВ Светослав Белемезов обяви, че Законът за досиетата е абсолютно вреден и трябва да бъде отменен. Белемезов обяви, че АБВ ще подкрепи законопреокта, внесен от Велизар Енчев. Според него другите два законопроекта съдържат несъвършенства.

По думите му предложенито на БСП за Институт за национална памет не преодолява недостатъците на Комисията по досиетата. Белемезов заяви, че от АБВ и дейност би могла да бъде съсредоточена в Инситута по история към БАН.

Видение без устояване е равно на провал

Примерите в Библията са толкова много. Каин, Самсон, Саул, богатият младеж, споменат в Евангелията. Всички те имаха видение. Всички те не успяха да устоят, а с тяхното падение бе изгубено и тяхното видение.

Много хора днес приемат видене от Бога и го пропагандират като свой мандат. Много хора успяват дори да реализират видението, да съградят, да създадат, да…
Но много малко успяват да устоят до край. А резултата, който не устои до край, не е истински резултат.

Лидерът, който приеме видение и го реализира, но не успее да го запази до край, не е истински лидер. Истинските лидери устоява до край, а с тях устоява и видението, което са реализирали.

Говорейки трудната истина без компромиси

Еремия 8:1-13

Еремия получи трудна задача от Бога. Той трябваше да даде на хората послание, което съвсем не бе приятно. Бог му заповяда да обяви съд и унищожение върху Юда. Бог каза на пророка, че ще унищожи едно цяло грешно поколение, коравовратни люде, които се покланяха на бесовски идоли.

Бог търпеливо бе чакал покаянието на тези хора, предупреждавайки ги, че ще бъдат наказани за греха си. Въпреки това, те отказаха да се покорят на Бога. Техният грях бе толкова явен и безсрамен, че Бог каза на Еремия, че те дори не се изчервяват когато съгрешават (Еремия 8:12).

Еремия занесе посланието за Божието наказание с мъка в сърцето си. За него бе изключително трудно да пророкува, че времето на възмездието е дошло, знаейки че и Бог произнася присъдата с мъка в сърцето Си. Но греховете на хората бяха надминали Божието търпение, и пророкът трябваше да бъде покорен на Божия глас. Защото истинският лидер не се страхува да се противопостави на греха.

За Еремия не бе лесно да пророкува за Божият съд върху Юда. Както днес не е лесно да се говори на хората за греховете им. Но лидерството означава да се говори истината, без значение дали тя носи радост или болка. Ето защо, ефективността на църковния лидер зависи от умението му да изобличи греха и да призове грешника на покаяние.