Щедрост: Една свещ не губи нищо ако запали друга

Второзаконие 14:27-15:18

Когато великите лидери грешат, те го правят зарад липсата на щедрост. Те са хора, които дават, а не хора които взимат, защото са мотивирани да:

1. Служат на другите, за да им помогнат да растат и да успяват.
2. Разрешават проблеми, които пречат достигането на потенциала.
3. Спасяват казуса в полза на човечеството.

Бог заповядва на лидерите си и на целия народ на Израел да имитират Неговата щедрост и милост. На края на всяка седма година, всеки израйлянин бе задължен да опрости дълговете на всички свои длъжници. Бог обеща, че ако прощават дълговете, ако имитират Неговата простителност и милост и ако се грижат за бедните, Той ще благослови земята им и ще ги спаси от враговете им. Единственото нещо, което те трябваше да направят е да уповават на Божият суверен контрол и Неговата грижа за слънцето и дъжда, нужни за просперитета на страната. Тази Божия заповед към Израел ни дава разбиране за истинското лидерство. То не държи сметка за грешките на хората, а просто продължава да дава докрай.

Законът на навигацията: Ролята на молитвата и планирането

Исая 37:1-37

Цар Езекия е пример за лидер, който прави всичко, което е по човешки възможно като уповава на Бога за успешен завършек. Бог направи това, което царят не успя да направи. В духовния живот има място както за молитва, така и за планиране. Да се използва само едно от двете би било наивно.

Видението: Чертеж за изграждане на мост към бъдещето

Авакум 2:2-3

Понятията „видение” и „лидерство” cа неразделни. Те са като огъня и топлината. Не могат да бъдат разделени без да се спре съществуването им. Чрез пророк Авакум Бог ни дава разбиране за видението. Истинското видение от Бога:
1. Трябва да бъде записано (Авакум 2:2).
2. Трябва да бъде разпространено сред хората (Авакум 2:2).
3. Трябва да бъде използвано (Авакум 2:2).
4. Е за определено време в бъдещето (Авакум 2:3).
5. Мотивира дадена цел (Авакум 2:3).
6. Не трябва да бъде отхвърляно или забравяно (Авакум 2:3).
7. Никога няма да се провали (Авакум 2:3).

Божият критерий за лидерите: Пастири по сърцето Му

Еремия 3:15

Бог ясно обяснява условията за истинско лидерство, като обяснява чрез Еремия, че ще даде на хората пастири, които са по сърцето Му. Това е същото описание, което е дадено за цар Давид. Какво означава това? Бог сам казва, че пастирите ще водят със „знание и разбиране”.

Такъв тип лидери не се раждат готови и не се появяват от някъде автоматично. Те се обучават, за да имат следните качества:

1. Умение да имат правилно отношение към хора, обстоятелства и проблеми чрез сърце на служител, което е позитивно и постоянно
2. Умение да работят с хора, да могат да се докоснат до нуждите, да разбират, да комуникират, да делегират, да мотивират, а ако се наложи и да конфронтират
3. Умение да обучават други, изграждайки следващо поколение на успешни лидери
4. Умение да водят, да приемат и отдадат видение, да планират стратегически, да ръководят екипи и да изграждат други силни лидери

Комуникацията: Ефективният лидер използва лесно запаметими образи

Еремия 2:1-16

Нашата способност да споделим видението нараства с подобряването на способността да комуникираме. Ефективни лидери използват лесно запаметими методи, когато комуникират със своите последователи. Еремия използваше нагледни аналогии и метафори, за да опише начина, по който Израел се бе отдалечил от Бога. Сред описанията, които използва са невеста, която бяга от съпруга си, човек, копаещ кладенец и роб, който е изгубил свободата си. Бог предизвика Еремия да комуникира с опозицията, която не искаше да го слуша. Това го направи по-добър комуникатор на видението.

В процеса на комуникация, както много други старозаветни пророци, Еремия използва 5 метода:

1. Силно начало: Еремия приковаваше вниманието на слушателите още с първите думи.
2. Опростен език: Еремия не се опитваше да впечатли с големи думи и богословски термини.
3. Единна тематичност: Във всяко свое послание Еремия адресираше един единствен проблем.
4. Емоционален завършек: Всяко послание завършваше с апел, който оставаше трайна следа в умовете и сърцата на слушателите.

Лидерски форум