Архив на категория: Основи на лидерството

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 10)

1. А след като се наситите благодарете така:

2. Благодарим Ти, Отче свети, за святото Ти име, което Си вселил в нашите сърца, – също и за знанието, вярата и безсмъртието, което ни извести чрез Твоя син Исус. Слава на Тебе през вековете.

3. Ти Владико Вседържителю, създаде всичко заради името Си, даде на людете си за наслаждение храна и питие, та да Ти благодарят, а нам дари духовна храна и питие и живот вечен чрез Твоя син.

4. Преди всичко Ти благодарим, защото Си могъщ. Слава на Тебе през вековете.

5. Помени, Господи, църквата Си и я избави от всяко зло; направи я съвършена в любовта Ти и събери от четирите ветрове нея, осветената в Твоето царство, което си приготвил. Защото Твоя е силата и славата през вековете.

6. Нека дойде благодат и нека отмине тоя свят! Осанна на Давидовия Бог! Който е свят нека пристъпи; който не е нека се покае. Маран-ата! Амин.

7. А на пророците позволявайте да благодарят колкото искат.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 9)

1. Що се отнася пък до евхаристията благодарете така:

2. Първо за чашата: Благодарим Ти, Отче наш, за светото лозе на сина ти Давида, което ни извести чрез Твоя син Исуса. Слава на Тебе през вековете.

3. За преломяването (на хляба): Благодарим Ти Отче наш, за живота и знанието, което ни извести чрез Своя син Исуса. Слава на Тебе през вековете.

4. Както тоя преломен хляб беше пръснат (т.е. като житни зърна) по хълмовете и събран стана едно, така нека църквата Ти се събере от краищата на земята в Твоето царство. Защото Твоя е славата и силата чрез Исуса Христа през вековете.

5. Никой друг да не яде нито да пие от вашата евхаристия, но само кръстените в Господното име. А и заради туй Господ е казал: Не хвърляйте свято нещо на кучетата.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 8)

1. А постите ви да не бъдат (едновременни) с (постите на) лицемерите, защото те постят в понеделник и четвъртък, а вие постете в сряда и петък.

2. Но не се молете като лицемерите, а както заповяда Господ в евангелието Си. Молете се така: Отче наш, Който си на небето, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес; и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твоя силата и славата до вековете. 

3. Три пъти на ден се молете така.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 7)

1. А що се отнася до кръщението, кръщавайте така: след като по-рано кажете всичко това, кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух, в течаща вода.

2. Ако нямаш течаща вода, кръсти в друга вода; ако не можеш да кръстиш в студена, кръсти в топла.

3. Ако нямаш нито едното нито другото, излей върху главата три пъти в името на Отец, Син и Святия Дух.

4. Преди кръщението кръщаващият нека да пости, както и кръщавания и, ако могат, и други. А на оня, който се кръщава, заповядай да пости от по-рано един или два дни.

Дидахе или учението на дванадесетте апостоли (глава 6)

1. Гледай никой да не те заблуди, (да се отклониш) от тоя път на учението, защото без Бога те учи.

2. Прочее, ако можеш да носиш цялото иго Господне, ще бъдеш съвършен. Ако пък не можеш, прави това, което можеш.

3. По отношение на храната, понеси, което можеш да носиш, но особено се пази от идоложертвена (храна), защото е служение на мъртви богове.