5 закона за израстване

5 закона за израстване

Джон Максуел е пламенен поддръжник на личностното израстване вече повече от петдесет години. Сега, за първи път, той споделя всичко, което знае за практическата страна на личностното развитие, за да ви даде най-добър шанс да станете човека, който сте създадени да бъдете. По характерния начин, по който само той може да комуникира, Джон учи на: […]

Read More
Праведност по благодат

Праведност по благодат

Днес ще разгледаме темата за праведността по благодат. Римляни 3:21-23 гласи: А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците, сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика [разграничение]. Понеже всички съгрешиха и не заслужават [не […]

Read More
Ученичество – Какво значи?

Ученичество – Какво значи?

Ученичество – Какво значи да си християнин в ХХI век? Какво означава да бъдем християни през ХХI век? Във време на драстично променяща се семантика трябва да се върнем към първоизточникът – Библията, за да имаме правилно разбиране и да бъдем наистина Христови ученици.

Read More