Архив на категория: Лидерство в Данаил

ВЛАСТ и АВТОРИТЕТ – ГОРДОСТ и СМИРЕНИЕ

Навухудоносор и Данаил представляват контраст на гордост и смирение. Когато вавилонските магьосници не могат да развълнуват съня на царя, той заплашва да ги убие. За разлика от него, когато Данаил правилно разтълкува съня на царя, той отказва да приеме слава, а я отдава на небесния Бог.

Царете са хора облечени с власт – светска или църковна. Властта във вселената е като гравитацията. Може да не се съгласяваш, че я има, но тя съществува и оказва постоянно влияние върху теб.

Урокът от Данаил ни учи, че Бог проверява смирението на царете чрез словото на пророците. Само така, те могат да познаят Божията воля за своето бъдеще и това на нацията над която са поставени.

Законът на Е. Ф. Хютон: Когато Данаил говори, хората слушат

Данаил 5:13-14

Законът на Е. Ф. Хютон гласи, че когато лидерите говорят, хората слушат. Истинските лидери се познават по това, че имат последователи. Данаил беше истински лидер, защото когато той говореше, всички слушаха. Този успеш се дължеше на следните 10 причини:

1. Взаимоотношения: Хората слушат ако знаят кого познаваме. Данаил имаше репутацията на един, който познава Бога на Израел.

2. Жертва: Хората слушат заради това което сме пожертвали. Данаил пожертва правото си да яде от храната на царя.

3. Характер: Хората слушат заради нашия интегритет. Данаил остана непорочен дори когато трябваше да изобличи царя.

4. Актуалност: Хората слушат защото се идентифицираме с техните нужди. Данаил живееше с вавилонците и се идентифицираше с техния начин на живот, без да забравя трудностите през които минаваше народа на Израел

5. Прозрение: Хората слушат заради това което знаем. Данаил можеше да тълкува сънища и водения, които бяха объркващи за другите.

6. Прозрачност: Хората слушат защото сме естествено транспаранти. Животът на Данаил бе отворена книга за всички.

7. Опит: Хората слушат защото сме били успешни в миналото. Данаил имаше сериозен опит от дълги години на праведен живот.

8. Смирение: Хората слушат когато въплъщаваме смиреност. Данаил служеше в подчинение на властите в случите в които те не нарушаваха законите по-висши и от тях самите.

9. Компетентност: Хората слушат заради нашите познания и умения. Данаил умееше да прави много неща по-добре от мнозина други.

10. Смелост: Хората слушат когато демонстрираме убеденост. Данаил отказа да бъде нечия кукла на конци и показа, че е решен да умре за убежденията си.