2 articles Законът на репродукцията

12 последствия от ходене в пустинята 40 години

1. Губиш теглото от което не се нуждаеш 2. Губиш богатството от което си мислил, че се нуждаеш 3. Живееш на диета по Божия начин 4. Научаваш се да се доверяваш на Бога ежедневно 5. Разбираш кои са истинските ти приятели (братя и сестри) 6. Виждаш враговете си победени 7. Научаваш се да продължаваш да…

Законът на репродукцията

Законът на репродукцията

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 13. Законът на репродукцията: само истински лидери могат да създават истински лидери Матей 28:18-20 Исус завърши подготовката на 12те и им заповяда да подготвят други ученици Йоан 15:1-20 Исус подготви 12те, за да станат като Него