2 articles Законът на приоритетите

ЦЕЛТА на ТВОЯ ЖИВОТ

Деяния 13:36-37 “ Обаче, Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, заспа и биде положен при бащите си, и видя изтление. А Тоя, Когото Бог възкреси, не видя изтление.” Не може да има по велико свидетелство на добре изживян живот от това свидетелство от “Деяния на апостолите”. Нашите дни са като…

Законът на приоритетите

Законът на приоритетите

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 17. Законът на приоритетите: истинските лидери знаят, че не всяка активност води до резултат Марк 1:32-38 Исус служеше цяла нощ и след това продължи Лука 10:38-42 Исус промени списъка със задачите на Марта до най-ключови приоритети