Архив на категория: Законът на приемането

Законът на победата

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

15. Законът на победата: истинският лидер – винаги намиране на начин екипът да победи

Матей 14:13-33 Исус намери начин да нахрани множествата и да спаси лодката на учениците в езерото

Марк 16:1-20 Възкресението на ИСУС изненада всички и възстанови надеждата

Законът на приемането

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

14. Законът на приемането: хората приемат първо лидера, а после неговото видение

Лука 5:3-11 Исус подготви екип от служители ПРЕДИ те да разбират напълно детайлите на Неговото видение

Лука 9:57-62 Исус повика последователите си преди да знаеха Неговото видение