Архив на категория: Законът на здравата основа

Законът на здравата основа

Осия 10:3-4

По каква причина Израел се отдалечи толкова далеч от Бога? Осия дава отговора: Израел нямаше истинско лидерство. Лъже обещания бяха разрушили доверието на хората в техните лидери. Тяхното естествено заключение бе: „Ние нямаме цар… Говорят думи, като се кълнат лъжливо когато правят завети” (Осия 10:3-4).

Водачите на Израел бяха забравили Закона на здравата основа, а хората следват своите лидери пропорционално на доверието, което имат в тях…

Законът на здравата основа: Контрастът с фарисеите

Матей 23:13-32

Исус инструктира множествата да следват думите на фарисеите, но не и техните дела. Техните объркани приоритет, лицемерно поведение, нечисти мотиви и унищожително лидерство бяха погубили доверието на обикновените хора. Лидерите никога на трябва да забравят: ако хората не могат да ти се доверят, те не могат да те следват.

Законът на здравата основа: Характерът на Исус

Матей 22:15-46

Всеки път когато Исус се изправеше пред изпит на Своето лидерство, Той доказваше Своя интегритет като разрешаваше ситуацията експертно.

1. Фарисеите се опитаха да Го хванат в капана на данъчната дилема (Матей 22:15-22) – Трябваше ли евреите да плащат данък на Цезар? Всеки очакван отговор би го поставил в лоша позиция или спрямо римляните или спрямо евреите. Исус отговори на въпроса с въпрос и използвайки символизма на монетата показа, че ако тя носи образа на Цезар трябва да бъде предадена на него, но ако хората са сътворени по Божия образ, трябва да се предават на Него.

2. Садукеите се опитаха да Го хванат в капана на дилемата за развода (Матей 22:23-33) – Ако една жена има няколко съпруга приживе, чия съпруга ще бъде е небето? Исус контрира въпроса им с цитат от техните Писания относно съществуването на небе и възкресение от мъртвите.

3. Фарисеите Го попитаха въпрос, който няма възможен отговор (Матей 22:34-40) – Коя е най-голямата заповед? Исус представи целия Закон в една заповед: Обичай Бога и ближния.

Законът на здравата основа

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

6. Законът на здравата основа: доверието е основата на взаимоотношенията

Матей 17:24-27 За да не съблазни никой, Исус плати дори най-малката такса

Матей 22:15-46 Исус побеждаваше опонентите си в спора без да прави компромис или да нарушава принципите на личен интегритет