2 articles Законът на вътрешния кръг

Законът на вътрешния кръг

Второзаконие 1:6-18 Хората, които са най-близо до нас, определят нивото на нашия успех. Мойесей научи този урок в пустинята, след което направи план за поставянето на верни, компетентни и богоугодни лидери до себе си. Когато служителите решат да станат лидери, те прекосяват една много важна граница. Тяхната ефективност вече не се определя от това, кой…

Законът на вътрешния кръг

Законът на вътрешния кръг

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО: 11. Законът на вътрешния кръг: Потенциалът на лидера се определя от онези, които са най-близо до него Лука 9:1-10:42 Исус изпрати дванадесетте и 70-те, които УМНОЖИХА Неговото ВЪЗДЕЙСТВИЕ Йоан 17:1-26 Исус прекара нощта в молитва за онези, които бяха най-близо до Него