Архив на категория: Законът на връзката

Църквата екипира за служение

Ефесяни 4:11-12

И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите.

Досега говорихме за нашия призив към добри дела, това че сме спасени и дарени с живот от Бог с някаква цел. Тук в Ефесяни 4 виждаме, че главната роля на църковното ръководство е да оборудват и дарят със сила вярващите за “добрите дела“ на служението. Забележете, че не пасторската грижа е главното, а даряването със сила. Ролята на вашите църковни лидери е да ви оборудват да правите за Бог нещата, за които Той ви е приготвил.

Интересно е, че когато научите гръцката дума за добри дела в Ефесяни 2 и 4 – това е ergon и значи:

Бизнес, назначение с което човек е зает, нещо което човек се приготвя да направи, начинание, дело, неща постигната от ръцете на човек.

Поставете го по друг начин, или в контекст: ние всички сме извикани да правим бизнеса на Бог или да правим бизнес за Бог.

Според днешния откъс ръководството на църквата ви е там, за да оборудва светците – това сте вие! Не ставате светци когато умрете, или след 200 години когато някой мисли че го заслужавате – вие сте светци сега, защото вашият живот е в Христос. Вашият живот никога не може да бъде по-праведен, отколкото е сега с Него.

От твърде много години скоростта с която правим и постигаме неща от позиция на църква, за жалост  е била ограничена от липсата на посветени или оборудвани хора. Трябва да преобърнем това и да увеличим въздействието на нашата църква . Как? Трябва всички да се изправим с праведно сърце, готово да върши неща и да се позиционираме там, където можем да бъдем оборудвани и да се приготвим да се заемем с бизнеса на Бог. Отново, нека да подчертая, че нашите дела не ни спасяват, или не ни докарват до правда. Всъшност аз вярвам, че те са естественият резултат на разбиране на правдата на Бог, която я била излята над вашия живот. Представете си колко по бързо нашите местни църкви могат да стигнат до техните мечти, когато цялата църква (светите) приеме това на сериозно.

В Ефесяни 2 пише, че добрите дела които е трябвало да свършим  са били приготвени предварително от Бог. Помислете си за това – ако не правите нещата за които Бог ви е приготвил, тогава някой друг трябва да ги свърши, нали? Това значи, че някои носят прекалено много като резултат на това, че други са стояли удобно в правда.

Когато вярващите разбират, че Бог е приготвил добри дела за всеки един от тях (предварително), и се екипират, и сдобият със сила от църковното ръководство, тогава можем да въздействаме на света за Исус по начин, който ще има дълготрайни резултати а няма да предизвика някой да носи допълнителни тежести, които Бог никога не е искал той да получи.

Практични съвети за уморени водачи

Цитирайки Бил Хайбълс на последния КАТАЛИСТ, Анди Стенли каза следното: „Най-добрият водач е този, който може да даде енергия на своя екип”!

Всичко което водача прави е заразно. Песимизмът, обезкуражението и страхът са заразни. А всяка организация приема вълнението на водачите си по-бързо отколкото самите те могат да го овладеят. Същото важи и за динамичните и мотивирани лидери. Затова и лидерството чрез личен пример е най-ефективно. Но какво да направи водача на църквата когато минава през период на личен стрес, демотивация и лидерско прегаряне?

1. Спи достатъчно. Колкото и да е трудно и колкото и мислите да те събуждат през нощта, ти никога няма да можеш да достигнеш ефективност ако нямаш нормална лична почивка.

2. Поддържай нормално хранене. Пости, когато постиш и яж когато ядеш! Но не яж това което ти се иска на момента, а използвай храната като гориво – източник от който можеш да черпиш енергия.

3. Използвай физически упражнения според библейското им предписание. Апостол Павел например казва, че физическите упражнения са за малко полезни. Упражнявай се редовно за да поддържаш нужното ниво на енергия.

4. Не губи време с негативни и песимистично настроени хора. Те само отнемат от енергията, която можеш да вложиш ползотворно в разрешаване на проблеми, които всъщност биха донесли добри резултати. Много водачи мислят, че могат да привдигнат песимиста, но суровата истина е, че на някои хора просто им харесва да живеят в постоянна емоционална мизерия. Заобиколи се с позитивно мислещи партньори.

5. Вземи лично решение да вложиш усилия в своята собствена почивка, физическо състояние и ниво на лична енергия и оптимизъм. Емоциите следват тялото!

Законът на връзката

21 ЗАКОНА НА ЛИДЕРСТВОТО:

10. Законът на връзката: лидерът докосва сърцето, преди да поиска подкрепа

Лука 8:22-9:1 Исус посрещна нуждите на своите ученици, на обладания и на Яир – след което ги изпрати да служат

Йоан 4:7-26 Исус направи връзка със Самарянката там, където тя живееше