Архив на категория: Законът за сеене и жънене

Принципи на Библейско лидерство от Рождествената история

1. Повярвай дори без да разбираш. Не бъди като Захарий чието прибързано говорене доведе до продължително мълчание.

2. Довери се на Божието водителство така както мъдреците се довериха на звездата на Спасителя.

3. Търси и ще намериш, така както овчарите откриха родения Спасител.

4. Помни предното, но се простирай към новото. За да промени това което е било преди, Бог работи по начини както никога преди.

5. Бог включва всички в историята за Рождество. Отхвърленият Месия приема всички. Дори теб!

Законът на магнетизма

Исус Навиев 23:1-24:28

Последното послание на Исус Навиев към Израел апелира за доверие и предаденост към Бога. Исус Навиев припомня на хората за Божията вярност, като ги предупреждава да не са непокорни с думите: „А колкото за мен и моя дом, ние ще служим Господу” (ИН 24:15). Докато бе жив, целият народ последва Исус Навиев заради неговата убеденост и преданост, които той направи магнетични за подражание и атрактивни като стил на живот.

Законът за сеене и жънене

10 ЗАКОНА ЗА ЖЪТВАТА

Галятяни 6:7: Каквото човек посее, това и ще пожъне

1. Каквото – Нещо трябва да бъде жертвано. Не може от нищо да произрасте нещо.

2. Човек – Ролята на човека в процеса е явна. Божието от Бога, а нашето от нас.

3. Посее – нещото трябва да бъде посяно, да се раздели от нас и да умре

4. Посее и пожъне дава хронологичен глаголен ред, в който процесът на сеене предхожда процеса на жънене, а не обратно.

5. Такова – Жънем само същото, от което сме посели, не различно (Йов 4:8 До колкото съм аз видял, ония, които орат беззаконие,И сеят нечестие, това и жънат).

6. Ще – е абслютно обещание. Законът е непроменим. Няма случай, в който човек сее, а не жъне това, което е посял и това е Библейски закон (Галатяни 6:9 Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем).

7. Сеем в един сезон и жънем в друг т.е. не можем да очакваме да пожънем преди да посеем или да жънем веднага след като сме посели. Добрата жътва изисква търпение (Еклесиаст 3:1-2 Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето: Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото).

8. Жънем повече от колкото сме посели.

9. Не можем да направим нищо за миналогодишната жетва, но можем да направим нещо за бъдещите жетви.

10. Ние сеем и ние жънем, но БОГ прави да расте. От Него са и семето за жетва, и дъжда и уружая.