5 articles Законът за сеене и жънене

Принципи на Библейско лидерство от Рождествената история

1. Повярвай дори без да разбираш. Не бъди като Захарий чието прибързано говорене доведе до продължително мълчание. 2. Довери се на Божието водителство така както мъдреците се довериха на звездата на Спасителя. 3. Търси и ще намериш, така както овчарите откриха родения Спасител. 4. Помни предното, но се простирай към новото. За да промени това…

Законът на магнетизма

Законът на магнетизма

Исус Навиев 23:1-24:28 Последното послание на Исус Навиев към Израел апелира за доверие и предаденост към Бога. Исус Навиев припомня на хората за Божията вярност, като ги предупреждава да не са непокорни с думите: „А колкото за мен и моя дом, ние ще служим Господу” (ИН 24:15). Докато бе жив, целият народ последва Исус Навиев…

Законът за сеене и жънене

Законът за сеене и жънене

10 ЗАКОНА ЗА ЖЪТВАТА Галятяни 6:7: Каквото човек посее, това и ще пожъне 1. Каквото – Нещо трябва да бъде жертвано. Не може от нищо да произрасте нещо. 2. Човек – Ролята на човека в процеса е явна. Божието от Бога, а нашето от нас. 3. Посее – нещото трябва да бъде посяно, да се…