И БСП искат ограничения за вероизповеданията

АЛЕКСАНДРА МАРКАРЯН

Депутати от БСП внесоха законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията две седмици, след като това направи бившият им съпартиец и депутат Георги Кадиев. Проектът с вносители Мариана Бояджиева,Васил Антонов, Филип Попов и Георги Търновалийскиповтаря, с леки изменения, предложеното от Кадиев. Проектът на Кадиев е в деловодството на Народното събрание от 1 март, а на БСП – от 14 март.

Депутатите от БСП искат: нерегистрираните от съда вероизповедания да нямат право да:

 1. провеждат религиозни събрания;
 2. създават и поддържат благотворителни или хуманитарни институции;
 3. пишат, издават и разпространяват религиозни публикации;
 4. да създават учебни заведения; да се събират и получават дарения;
 5. да поддържат връзки в страната и чужбина с хора и общности по религиозни и верски въпроси.

Също както и в проекта на Георги Кадиев, в проекта на БСП се поставя ограничение пред хора, които не са български граждани или граждани на друга страна членка на Европейския съюз, да извършват богослужения у нас.

„(5) Граждани на страни, които не са членове на Европейския съюз, имат право да извършват богослужение, обреди и ритуали на територията на Република България по покана на централните ръководства на вероизповеданията, при доказана нужда от квалифицирани лица и при липса на такива лица, които са български граждани или граждани на други страни – членки на Европейския съюз.

(6) Лицата по ал. 5 се допускат след уведомяване на Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет от упълномощени представители на съответното вероизповедание, след представяне на съответните документи, установяващи спазване на посочените в ал. 5 ограничения, за срок не по-дълъг от два месеца в рамките на една календарна година.“

Текстът, ограничаващ гражданите на страни извън ЕС, противоречи на конституцията, в която е записано:

Чл. 6 (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

БСП иска и затваряне вратата пред регистрацията на нови вероизповедания. Според измененията, предложени от социалистите, „недопустимо е да съществува повече от едно юридическо лице като вероизповедание с идентични и/или като сбор от верски убеждения и/или принципи на вече регистрирано такова в регистъра на Софийски градски съд.“

Друга поправка предвижда Софийски градски съд да е длъжен да изисква експертно становище във връзка с регистрацията на религиозните общности от дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет. Сега съдът може да поиска становище, но това не е задължително, а се прави по преценка на съответния съдебен състав.

Проектът на БСП, също като този на Георги Кадиев, предвижда вероизповеданията да се отчитат пред държавата. Освен годишен финансов отчет, веднъж годишно те ще трябва да изготвят и доклад за дейността си и да го представят в дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет. Те трябва да включат в документа информация за „съществените дейности и изразходваните от тях средства“, „размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства“, „вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите“, „финансовия резултат“.

Kapelanstvo.com стана на 10 години

chapNTСъздаден на 16 февруари 2006
http://www.mediapool.bg/startira-sait-za-rolyata-na-kapelanskoto-sluzhenie-v-armiyata-news115794.html

21 февруари 2006: В инициатива за възстановяване на военни свещеници в българската армия
http://www.mediapool.bg/shte-se-vazstanovi-li-traditsiyata-na-voenni-sveshtenitsi-v-balgarskata-armiya-news114588.html

2006: Участва в учредяването на Българска капеланска асоциация
https://news.bg/bulgaria/iskat-sveshtenitsi-za-armiyata.html

19 август 2006: Публикува Резолюция No. 1 на Българска капеланска асоциация
http://kapelanstvo.com/chap/68

17 октомври 2006: Провежда основен капелански курс към ВЕБИ
http://kapelanstvo.com/chap/112

декември 2006: Представя „Случаят със скритото капеланство,“ научно изследване по инициатива на фондацията Манфред Уорнър към НАТО
http://svobodazavseki.com/broj-10/20-sluchayat-sas-skritoto-kapelanstvo-10.html

2 март 2007: Получава правен статут в България и Европа
http://svobodazavseki.com/BROJ-7/259-ROLYATA-NA-MEDIITE/

14 септември 2007: Държавният департамент на САЩ отразява Българска капеланска асоциация
http://www.mediapool.bg/darzhavniyat-departament-na-sasht-otrazi-balgarska-kapelanska-asotsiatsiya-news132992.html

13 юли 2008 Получава акредитация за МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: КАПЕЛАНСКО СЛУЖЕНИЕ
http://kapelanstvo.com/chap/351

юли 2009: Утвърждава „Магистърската програма: Пастирска грижа и капеланство” към ВЕБИ на ОБЦ
http://tonyelenkov.blogspot.com/2008/07/2008-2009.html

юни 2010: Лекция на тема „Военно капеланство“ в Първа евангелска съборна църква – София
http://kapelanstvo.com/chap/285

юли 2010: в. АРМИЯ: Стартира магистърска програма за обучение на капелани
http://kapelanstvo.com/chap/289

август 2010: Актуализира информацията за Капеланство в БЪЛГАРИЯ
http://kapelanstvo.com/chap/312

22 ноември 2010: Провежда „Магистърската програма по Капеланско служение“ към Обединеният богословски факултет на ВЕБИ
http://kapelanstvo.com/chap/381

7 септември 2011: Публикува ПРАВНА УРЕДБА НА КАПЕЛАНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
http://pastir.org/news/3117

2012: Спонсорира МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА специалност: социални служби-капелани към ВДУ Свети Тривелий (респ. НБУ)
http://trivelius.com/?page=programs&id=10

ОЩЕ по ТЕМАТА:

Проектозакон за държавен контрол над вероизповеданията визира край на религиозната свобода в България

„Искаме, дискусия, кръгла маса в парламента. Едно от най важните неща е да третират всички еднакво, православните, задължително! Един стандарт, една мярка, един аршин! А разни комунистически контроли, абсолютно да се махнат!” п-р Иван Хазърбасанов

1 март, 2016 в НС на РБ е внесен „Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията” с вносител г-н Георги Кадиев, бивш член на парламентарната група на БСП.

Пълeн текст на проекта „Кадиев,” cигн. 654-01-26 виж тук: http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42014/
Сега действащия Закон за вероизповеданията виж тук: http://lex.bg/laws/ldoc/2135462355

Проектозакон предвижда налагането на строг държавен контрол над вероизповеданията, действащи на територията на Република България. Ако той бъде приет, държавата ще изисква списъци със служителите на вероизповеданията с ЕГН-та и адресите им, ще следи постъпленията и дарителите, от които ще изисква деклариране на произхода на парите, ще забранява служители във вероизповеданията да са хора, завършили религиозно образование в институции, които не са одобрени от дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет, ще ограничава правото на граждани на страни извън ЕС да извършват богослужение за повече от 3 месеца в рамките на календарна година. Дирекция „Вероизповедания“ ще има правото да забранява на отделни лица да извършват богослужение дори само при съмнение, дори и то да не е доказано, за извършено закононарушение.

Всички дарители на суми равни или надхвърлящи размера на минималната заплата (420 лева) ще бъдат включвани в регистър на вероизповеданието, от което ще се изисква също да го представи на държавата в лицето на дирекция „Вероизповедания“ към Министерския съвет. Ако някое вероизповедание не състави или не обновява списъка с дарителите в 14-дневен срок от постъпването на дарението, ще бъде глобявано с 3 000 до 5 000 лева, а при повторно нарушение – с 5 000 до 20 000 лева. Вероизповеданията ще са длъжни да предоставят годишни финансови отчети пред дирекция „Вероизповедания“ към МС. Ако не го направят, ще бъдат глобени с 5 000 до 20 000 лева. При констатирани закононарушения ДАНС, Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и прокуратурата ще имат право да влизат на проверка във вероизповеданието.

Проектът „Кадиев” за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията предвижда:

 • Задължителна лична и поименна регистратура на всички вярващи
 • Забрана за проповядване на лица без акредитирано от държавата образование
 • Ограничаване на дарения за вероизповедания и лимит за финансиране от чужбина под регулажа на дирекция „Вероизповедания“ към НС
 • Задължителен формуляр-декларация за източника на дарение
 • Забрана за участие в богослужение на лица без гражданство в ЕС
 • „При съмнение за нарушение” дирекция „Вероизповедания“ към НС е в правото си да забрани духовна и проповедническа дейност
 • Наложен контрол над учебната програма задължително включва „идеи на всички световни религии”
 • Забранява проповядването на идеи насочени против обществения ред, социалните структури, морала или срещу правата и свободите на други лица (вкл. алтернативен стил на живот, сексуална насоченост и т.н.) както и идеи целящи промени „на обществените норми и отношения”
 • Дава възможност за по-голям контрол от страна на институциите върху духовните училища и свободата на религията

В мотивите си към законопроекта депутатът Георги Кадиев пише:

„Настоящият законопроект увеличава нивото на прозрачност за финансирането и дейността на вероизповеданията. Законовите промени стъпват върху фундамента, че вероизповеданията в България, без значение какви са, са български вероизповедания, и следва в основната си част да бъдат извършвани от български граждани, насочени към български граждани и средствата за ежедневната им дейност следва да бъдат осигурявани също от местната общност.

Законопроектът увеличава правомощията на агенция Вероизповедания, като я превръща от просто регистрираща дейността на вероизповеданията в орган с достатъчен набор от информация за случващото се в сектора и в случай, че забележи притеснителни тенденции би могла да сигнализира и предостави необходимата информация на органите отговорни за финансовата прозрачност и сигурността в страната.

Законопроектът предвижда религиозните общности в страната да осигуряват съществуването и финансовата независимост на вероизповеданията за ежедневните си дейности, за да не бъдат зависими от чуждо финансиране, което би поставило съмнение за независимостта на действията на духовниците.

Промените включват заложено изискване духовниците да са завършили своето образование в духовни училища, включени в списък, изготвен от Дирекция „Вероизповедания“ и съгласуван с отделните религиозни институции. Така се предотвратява възможността непознати за страната ни течения, представляващи заплаха за мира и правото в държавата, да навлязат в българските религиозни общности“.

Проектозаконът е с вносител Георги Кадиев. Той е публикуван на 1 март. С него се изменя сега действащият Закон за вероизповеданията. Предстои обсъждането на проекта в три парламентарни комисии – по вероизповеданията и правата на човека (водеща), по бюджет и финанси (участваща) и по образованието и науката (участваща) – и първо гласуване в тях и след това – в пленарна зала. След него същата процедура ще се повтори и за второто, окончателно, гласуване.

Молитва за служители и служения

Заповядвам на всеки зъл дух на опозиция и репресия срещу служението на Евангелието да спре всяка своя атака, план, стратегия и опит да конфронтира делото на спасение, освещение, изцеление и освобождение от демони.

В името на Исус Христос, арестувам всеки крадец, грабител, унищожител, пояждач на нашата благодат, помазание, физическа сила и финансово благословние нужни за работата на служението и им заповядвам веднага да върнат всичко което са отнели в миналото.

Връзвам ги заедно с всеки дух на клевета, клюки, обиди, слух, скандал, присмивач, многознайство, високумство, които създават разделение и опозиция (Юда 1:18) и им заповядвам да отидат в клетката и да чакат докато Божия ангел ги отведе в бездната.

В името на Исус, взимам апостолски авторитет над всички предвидени и непредвидени, планирани и случайни, бъдещи ситуации и стратегии на врага и обръщам силите му в бяг против него, с празни ръце и ограбени от всяко оръжие, единство и власт.

В името на Исус заповядвам пълно объркване в редиците на врага и пълна липса на разбиране помежду им.

Декларирам пълно изцеление, освобождение и многократно благословение върху живота ни, семействата ни, работата и служението ни и отдавам цялата слава за победата в кръвта на Исус Христос. АМИН!